STUL: Sähköisen talotekniikan toimijat vaisuissa tunnelmissa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULn ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun yleislöydös on – ei mitenkään yllättävästi – että rakentamisen huippusuhdanne on ohi.

  • Kuluva vuosi näyttää vielä kohtuulliselta, mutta monet trendikehitystä osoittavat mittarit ovat kääntyneet entistä jyrkemmin kaakkoon, toteaa Sähköurakoitsijaliiton talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

Odotukset ovat kevään suhdannekyselyn tuloksiin verrattuna pessimistisempiä kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Paitsi, kuten jo useana vuotena peräperää, korjausrakentamisen kasvuun jaksetaan edelleen uskoa.

Yleistunnelma on kuitenkin varsin vaisu. Se rakentamisen toimeliaisuuden hiipuminen, jota jo keväällä ennakoitiin, on vain vahvistunut syksyn mittaan.

  • Tämän vuoden puolelle työkantaa vielä riittää, mutta tarjouskyselyiden määrät enteilevät tilanteen heikkenevän tulevana vuotena. Arviot tuotannon muutoksista merkinnevät tuotannon laskua kaikilla uudistuotannon osa-alueilla, sanoo Pilkkikangas.

Varsinais-Suomen horisontissa nostureita näkyy

Uudistuotannon osalta sähköurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa, mutta myös toimisto- ja liikerakentamisen volyymien odotetaan laskevan selvästi.

Kokonaistuotannon muutos on miinusmerkkinen kautta Suomen. Selkeän ja ilahduttavan poikkeuksen tekee Varsinais-Suomi, jossa sähköisen talotekniikan yritykset odottavat rakennustuotannon volyymien pysyvän lähes ennallaan.

Kilpailun kiristyminen huolettaa

Tarjouskyselyiden määrä on pienentynyt verrattuna kesään erityisesti sähkösuunnittelussa, mutta myös urakoitsijoiden palveluiden kysyntä on vähentynyt. Todellinen kysynnän lasku saattaa olla jopa mitattua suurempi, sillä nykyiseen kauppatapaan kuuluu lähettää tarjouspyyntöjä aikaisempaa laajemmalle joukolle.

Suunnittelutöiden hintoja on hieman pystytty nostamaan, mutta urakoinnin hinnat ovat pysyneet ennallaan. Kilpailun uskotaan kiristyvän töiden vähetessä ja huoli kannattavuudesta nostaa päätään.

Töitä otetaan edelleen todella pienellä katteella, kommentoikin eräs vastaajista. Ja toinen esittää toiveen, ettei kilpailu polkisi sähköurakoinnin hintatasoa enää nykyistä alemmaksi.

Tulostason kehitystä koskevissa odotuksissa on aikaisempaa enemmän hajontaa. Joka neljäs vastaaja uskoo tuloksensa kohenevan ja joka neljäs puolestaan heikentyvän. Tämä vastaa toimialan kannattavuustutkimuksen tuloksia.

Lisätietoja STUL:n sivuilta.