STUL: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys vakaata

Sähkö- ja teleurakoitsijaliito STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot kehittyivät vuonna 2018 suotuisasti. Sähköurakoitsijoiden taloudellinen asema on vahva. Yrityksistä pääosan kannattavuus parani ja se on keskimäärin hyvällä tasolla; hajontaa kannattavuuskehitykseen syntyy yrityskoon ja sijainninkin mukaan.

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat kasvaneet selvästi kolmen viime vuoden aikana. Vuonna 2018 keskimääräinen sähköasennusalan yritys ylsi 3,2 prosentin kasvuun. Vaikka kasvuvauhti hidastui edelliseen vuoteen verrattuna, se oli silti edelleen koko Suomen talouden kasvuvahtia nopeampaa ja linjassa muun rakentamisalan kanssa.

Kaikilla ei mene hyvin

Leimaavaa on edelleen kehityksen epätasaisuus: parhaiten pärjänneen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän ja heikoimman laski 13 prosenttia tai enemmän. Myös kokoluokittain tarkasteltuna liikevaihdon kehitys on epätasaista. 1-5 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset kasvoivat keskimäärin 5,5 prosenttia, kun taas pienimpien yritysten liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.

Kannattavuudessa myönteinen kehitys

Yritysten kannattavuus on parantunut vuodesta 2017 sekä käyttökatteella että nettotuloksella mitattuna. Käyttökatteen mediaani, 7,0 prosenttia, kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä edellisen vuoden tasosta ja se on korkeimmillaan seitsemään vuoteen.

Sähköasennusalalla on kohtuulliseksi luokiteltavan käyttökateprosentin rajana pidetty 7 prosenttia. Nyt puolet osakeyhtiöistä ylitti tuon rajan ja 37 prosenttia yrityksistä saavutti yli 10 prosentin käyttökatetason.

Lisätietoja STUL:n sivuilta.