Suunnitelmallista kunnossapitoa

Toimiva talotekniikka luo miellyttävät sisäolosuhteet ihmisten työ- ja asuinympäristölle. Toimiakseen rakennus tarvitsee säännöllistä huoltoa sekä elinkaarensa aikana pienempiä ja isompia korjauksia. Kiinteistön omistajan vastuulla on pitää rakennuksestaan huolta: näin turvataan rakennuksen käyttömiellyttävyys ja arvon säilyminen.

Heitteille jätetty rakennus tulee kalliiksi. Pitkän tähtäimen suunnitelmallinen kunnossapito ja ennakointi ovat avainasemassa elinkaariajattelussa. Kiinteistön 5-vuotissuunnitelmaan kirjataan oleelliset kunnossapitotyöt; tiedossa olevat hankkeet voidaan käynnistää oikea-aikaisesti ja viedä läpi hallitusti ja kustannustehokkaasti.

Täsmähuolto kannattaa

Kunnossapitotarpeet vaihtelevat rakennuksen iän mukaan. Uusissa rakennuksissa riittää vuosittainen huoltotoiminta. Se hoituu kätevimmin tekemällä huoltosopimuksen pätevän huoltoliikkeen kanssa. Silloin korjaus- ja huoltotoimet hoidetaan asianmukaisesti, ja talotekniset järjestelmät toimivat halutulla tavalla.

Kun rakennukselle kertyy ikää, tarvitaan pienempiä korjauksia sekä vanhentuneiden laitteiden uusimista. Rakennuksen omistajan apuna on silloin 5-vuotissuunnitelma. Suunnitelmallisuus mahdollistaa myös korjausten niputtamisen sopiviksi kokonaisuuksiksi.

Keski-ikäinen rakennus lähestyy peruskorjausvaihetta ja tarvitsee isompia korjauksia. Tällainen on esimerkiksi putkiremontti, joka tulee ajankohtaiseksi noin 50 vuoden ikäisessä rakennuksessa. Kiinteistön omistajan kannattaa aloittaa hankesuunnittelu ajoissa, sillä hyvin tehty suunnitelma luo pohjan onnistumiselle. Hankkeen toteuttajaksi kannattaa valita luotettava urakoitsija, jolla on näyttöä aikaisemmista onnistuneista projekteista.

Tasoa nostavat korjaukset

Perusparannushankkeissa nostetaan rakennuksen laatutasoa alkuperäisestä merkittävästi paremmaksi. Tällaiset muutostyöt pidentävät rakennuksen elinkaarta huomattavasti; rakennuksen arvo säilyy eikä purkutuomio kolkuttele ovella. Esimerkiksi lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä pienennetään lämmityskustannuksia ja nostetaan rakennuksen energiatehokkuus lähemmäksi uusien rakennusten tasoa.

Hyvä ajankohta korjausprojekteille

Uudisrakentaminen on rämpinyt suossa jo muutaman vuoden, joten tekijöitä ja tarvikkeita riittää mainiosti korjaushankkeisiin. Myös lainarahan hinta on edullinen. Nyt onkin poikkeuksellisen hyvä ajankohta toteuttaa rakennuksen tarvitsemia, suunnitelman mukaisia korjaustoimia.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry