Syrjällään: Edunvalvonta ei valmistu koskaan

Suomessa on yli 100 000 yhdistystä, joiden tehtävänä on jäsenten etujen valvominen jossain asiassa tai joissakin asioissa. Useinkaan jäsenille ei avaudu edunvalvonnan päämäärät tai tulokset.

Tämä johtuu siitä, että toiminta on kellosepäntarkkaa työtä; tiukka pitää olla, jotta saa edes osan tavoitteistaan läpi, mutta röyhistely saavutuksilla karkottaa kaverit, ja seuraava harjoitus on sitten vaikeampi. Nimestään huolimatta etujen valvominen ei ole yksilö- vaan joukkuesuoritus. Heikko etujen valvoja leuhkii vähäisilläkin saavutuksilla, oikea lobbari ei aikaansaannoksiaan kehu.

Edunvalvonnalla pyritään laajentamaan vaikutusvaltaa jäsenille tärkeissä asioissa. Koska työ on pitkäjänteistä, pitkäkestoista ja usein pitkästyttävää, se ei tule koskaan valmiiksi. Vaikuttavuutta voi aina yrittää lisätä sekä vanhoissa että uusissa asioissa, ja sen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi on kamppailtava viimeiseen asti. Eri osapuolten näkemysten yhdistäminen tehokkaaksi edunvalvonnaksi ei vaan tapahdu heti, sormia napsauttamalla. Yrityselämässä varmaan usein ihmetelläänkin vaikutustoiminnan hitautta ja kitkaa.

LVI-TU:n edunvalvonnan tavoitteet on määritetty LVI-asennuksen ja liiton strategioissa sekä vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Hallitus arvioi onnistumista ennen toimintakertomuksensa julkistamista, minkä jälkeen se on jäsenkunnan arvioitavana. Näkymätön työ tulee näkyvämmäksi, vaikka ei ehkä läpinäkyväksi.

Todennäköistä on, että LVI-TU:n jäsenten, hallituksen ja toimiston tekemästä elinkeino- ja toimialapoliittisesta tai työmarkkinaedunvalvonnasta on syntynyt tuloksia, joista voi olla ylpeitä. Jostain ne tessit, korjaus- ja energia-avustukset, pätevyysvaatimukset ja muut asiat tulevat. Mutta röyhistelyyn ja luun vierelle makaamaan jäämiseen ei pidä ryhtyä.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry