Syrjällään: Hallitusohjelma vastaa monelta osin rakentajien odotuksia

Viime perjantaina nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa voidaan pitää rakentajien kannalta varsin myönteisenä. Se sisältää monia rakennusteollisuuden, erityisesti infra-alan, ajamia asioita. Talotekniikalle ei satanut suoraan laariin, mutta rakentamisen toimenpiteet asuntotuotannon vauhdittamiseksi tuovat töitä myös LVI- ja sähköurakoitsijoille.

Asuntotuotantoon hallitusohjelma sisältää lukuisia rakennusalan peräänkuuluttamia toimenpiteitä tonttituotannon lisäämiseksi, sääntelyn keventämiseksi ja lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Vuokra-asuntotuotantoa pyritään kiihdyttämään uudella 10 vuoden välimallilla. Lupakäytäntöjä helpotetaan muun muassa valitusmenettelyjä muuttamalla, korjausrakentamista avitetaan alueellisten poikkeuslupien menetelmällä ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa sujuvoitetaan peruskorjaus-, esteettömyys- ja täydennysrakentamisessa. Rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia ja täydennysrakentamista edistetään ottamalla käyttöön kevennetty kaavamenettely. Näin esimerkiksi tyhjiä toimitiloja voidaan helpommin muuttaa vaikkapa asuntokäyttöön.

Hallitus haluaa työn tekemisestä ja teettämisestä aina kannattavaa. Yhteiskuntasopimuksen syntyminen jo tehtyjen palkkaratkaisujen jatkoksi alentaisi työkustannuksia ja vahvistaisi maamme kilpailukykyä. Työllistämisen kynnyksen madaltaminen esimerkiksi määräaikaisen työntekijän palkkaamista helpottamalla, koeaikaa pidentämällä ja takaisinottovelvoitetta joustavoittamalla vastaa LVI-urakoitsijoiden odotuksia.

Rakennetun ympäristön ministeriötä ei tullut. Vielä loppumetreillä kerrottiin, että liikenneministeriö ja ympäristöministeriö olisivat saman ministerin johdossa, jolloin hajallaan ollut maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen hallinto ja ohjaus olisi saatu keskitettyä. Ministerien välisen työnjaon mukaan liikenneasiat kuuluvat ministeri Bernerille ja rakentaminen ministeri Tiilikaiselle.

LVI-TU esitti kansallista toimintasuunnitelmaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin sekä korjausavustuksen kohdistamista ja korkotukea näihin korjauksiin. Listalla oli myös muun muassa kotitalousvähennyksen ulottaminen asunto-osakeyhtiöihin. Näitä ei saatu; vain kotitalousvähennystä korotettaneen. Mutta muihin asioihin kyllä palataan hallituskauden aikana.

Ohjelma on aikomus tulevasta tekemisestä. Rakentajien pitää olla hereillä, jotta päättäjät pistävät ohjelmakirjaukset täytäntöön. Muistissa on vielä korjausrakentamisen strategia vuodelta 2007, valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta ja strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 – 2017, jotka jäivät savolaisiksi projekteiksi. Siis aloittamista vaille valmiiksi.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry