Syrjällään: Kuinka paljon on melkein nolla?

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että vuoden 2019 alusta julkisten ja 2020 loppuun mennessä muidenkin rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Aiemmasta poiketen määräajat eivät tarkoita rakennusluvan myöntämistä vaan valmistumista.

Rakennusmääräyskokoelmassa todetaan, että lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus. Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä katetaan pääosin uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla.

EU:n direktiivi jättää suuren tulkintavaran lähes nollaenergiarakennuksen maakohtaiseen määrittelyyn. Suomessa FInZEB-hanke kuvaa lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat. Tavoitteena on esittää rakennusalan näkemys siitä, minkälainen on direktiivin edellyttämä lähes nollaenergiarakennus Suomessa ja minkälaisia vaatimuksia on mielekästä asettaa erilaisille rakennustyypeille. Tulosseminaari järjestetään helmikuussa. Säädösvalmistelussa hankkeen tulokset otettaneen järkevällä tavalla huomioon.

Paljonko sitten on lähes nolla? FInZEB esittää keskustelun pohjaksi 4 – 5-vaiheisen tarkastelun, jonka avulla määritetään lähes nollaenergiarakennuksen ominaisuudet. Hankkeessa on laskettu esimerkkejä, minkälaisilla toimenpideyhdistelmillä energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti erilaisissa rakennustyypeissä. Toimistossa lähes nolla voi olla vaikkapa 90, asuinkerrostalossa E-luku saattaa olla 130.

Varmaa on, että taipuupa nolla miksi luvuiksi tahansa, kiire tulee. Säädökset pitäisi olla lausunnolla alkuvuonna 2016, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 2017 ja sovellettaviksi 2018. Ja ensimmäisten nollaenergiarakennusten pitäisi siis valmistua 2019.

Lähes nollaenergiarakentamisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia LVI-asennukseen. Velvoitteet tuovat muutoksen paitsi teknisen osaamisen vaatimuksiin myös ansaintalogiikkaan. Kun ei tarvitse lämmittää, ei tarvita lämmitysjärjestelmiäkään eikä niiden asentajia.

LVI-TU on käynnistänyt LVI-asennuksen toimialastrategia 2016 – 2018:n laatimisen. Energiatehokkuus yleensä ja lähes nollaenergiarakentamisen erityisesti tulevat olemaan tärkeitä tarkastelukohteita työssä.

Tuloksia odoteltaessa tehdään putkiremontteja ja sulatetaan putkia, ensi vuoden lopulla toivottavasti rakennetaan uuttakin tämän hetkistä enemmän.

Toivotan kaikille jäsenyrityksille hyvin kiireistä vuotta 2015!

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry