Syrjällään: LVI-alan tes-neuvottelut alkavat

LVI-alan toimihenkilösopimus on voimassa 31.1.2018 ja asentajien sopimus 28.2.2018 saakka. Keskustelut sopimusten uusimisesta ovat alkaneet ja varsinaiset neuvottelut käynnistyvät vuoden vaihteen jälkeen.

Talotekniikan toimihenkilöiden neuvottelut käydään yhdessä Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Sähkötekniset työnantajat STTA:n kanssa toimihenkilöitä edustavan Pron ollessa sopimuspuolena. Asentajien sopimuksesta neuvotellaan Rakennusliiton kanssa.

Tähän mennessä sovittujen sopimusten piirissä on noin 350 000 palkansaajaa. Päänavaajina toimineet teknologia ja kemia päätyivät kaksivuotisiin sopimuksiin, jotka nostavat palkkoja 3,2 % sopimuskauden aikana. Suomen mallia ei syntynyt, mutta päänavaajien linja on lisäponnisteluin onnistuttu suunnilleen pitämän myöhemmin tehdyissä sopimuksissa.

Varsinaiset koetinkivet ovat vasta edessä. Palvelualojen ja julkisen sektorin sopimukset ovat katkolla alkuvuonna, eikä neuvotteluista povata helppoja.

Rakentamisen kahdeksan sopimusalan työnantajat ovat sitoutuneet päänavauslinjaan. Työntekijäpuoli on ilmoittanut, että rakennusporukka ottaa omansa, kun sopimuksista neuvotellaan. Aika näyttää, missä tahdissa vasarat kevättalvella paukkuvat.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

12-2017