Syrjällään: Mut koskaan et muuttua saa

Lauloi Pasi Kaunisto 60-luvulla. Sama levy on jäänyt soimaan ammattiliittojen grammareihin, kun työelämää pitäisi uudistaa. Olemassa oleviin työpaikkoihin ja saavutettuihin etuihin ei kosketa tai peput on penkissä. Tätä mieltä ovat työntekijäliitot. Ja HS-gallupin mukaan 6 % suomalaisista.

Tavalliset suomalaiset sen sijaan ovat varsin ymmärtäväisiä etujensa heikentämiseen, esimerkiksi luopumaan palkankorotuksista vuodeksi tai työajan vastikkeettomaan pidentämiseen. Vähemmistö vie enemmistöä.

Melkein vuoden vatuloitu yhteiskuntasopimus etenee, ainakin toistaiseksi. Nyt, kun PAM on mukana, neuvotteluissa olevat liitot edustavat noin 90 %:a palkansaajista. PAM tosin ei ole hyväksynyt yhteiskunta- tai nykyisin kilpailukykysopimusta, liitto on vain suostunut neuvottelemaan sopimuksen mukaisten kohtien soveltamisesta omiin työehtosopimuksiinsa.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen mukaiset alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut tulee saattaa loppuun kesäkuuhun mennessä. Neuvottelut käydään niiltä osin kuin kilpailukykysopimus sitä edellyttää. Kolmikanta arvioi neuvottelutulosten kattavuutta touko-kesäkuun vaihteessa. Sopimus hyväksytään lopullisesti vain, jos kilpailukykysopimuksen ehtojen pohjalta on saavutettu riittävä määrä neuvottelutuloksia.

Neuvotteluista ei tule helpot. Esimerkiksi Metsäteollisuus on todennut, että kattavuus on ilman kuljetusalaa eli käytännössä AKT:ta riittämätön. Liitto on kuitenkin päättänyt aloittaa alakohtaiset neuvottelut, vaikka AKT ei edes lähde neuvottelemaan.

Yksittäisistä asiakohdista vaikeinta lienee löytää eri aloille mallit vuosityöajan 24 tunnin pidentämiseksi. Valtiovallan kannalta hankalinta on saada ratkaisu leikkauksista luopumiseen ja mahdollisiin veronalennuksiin.

Toteutuessaankin sopimus jää kauaksi tavoitteistaan ja kaivatut kilpailukykyloikat parhaimmassa tapauksessa vaatimattomaksi tasajalkateputteluksi, pahimmassa tapauksessa hypyksi taaksepäin kerien. Päätösten tekeminen muutoksista on paljon helpompaa kuin muutosten tekeminen.

LVI-TU ei käy neuvotteluja putki- ja ilmastointiasentajien tai teknisten eristäjien työehtosopimuksen muuttamisesta kilpailukykysopimuksen mukaiseksi, koska Rakennusliitto ilmoitti jättäytyvänsä neuvottelujen ulkopuolelle. Näin ollen asentajien ja eristäjien uudesta sopimuksesta neuvotellaan seuraavaksi vasta ennen nykyisen kauden päättymistä 28.2.2017.

Toimihenkilöiden osalta neuvottelut käynnistetään ammattiliitto Pron kanssa huhtikuun aikana.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry