Syrjällään: Pääseekö talotekniikkaurakoitsija päätoteuttajaksi?

LVI-Tekniset Urakoitsijat, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ja Sähkötekniset työnantajat järjestivät toukokuussa teemaseminaarin ”Talotekniikka-aliurakoitsijasta päätoteuttajaksi”. Seminaarin yksi tavoite oli pohtia, miksi talotekniikka ei ole saanut sille volyymillisesti ja lopputuloksen kannalta kuuluvaa painoarvoa. Talotekniikan merkityksen kasvusta huolimatta ala on vajonnut suorasta sopimussuhteesta tai sivu-urakoitsija-asemasta aliurakoitsijaksi

Monien alustajien ja panelistien erinomaisista puheenvuoroista lainaan tähän kolmea alustajaa. Senaatti-kiinteistöjen Jonni Laitto pohti, onko rakennusliikkeellä eväitä olla paras toteuttaja hankkeessa, jossa yli puolet on talotekniikkaa. Senaatin kokemuksen mukaan vaihtelevasti. Toisaalta, onko taloteknisellä urakoitsijalla osaamista ottaa vastuu projektin kokonaishallinasta? Tästä ei vielä ole kokemuksia.

Firan Sakari Pesonen muistutti, että asiakas lopulta päättää, millä mallilla edetään. Hän peräänkuulutti taloteknisen urakoitsijan tuomaa lisäarvoa; osaako tate-urakoitsija oikeasti auttaa vai maksetaanko turhasta? Tällä hetkellä kaiken epävarmuuden keskellä vain perinteinen hintakilpailu valmiilla suunnitelmilla antaa selkeästi mitattavan tuloksen.

Aalto-yliopiston Seppo Junnila palautti keskustelun kiinteistöjen rooliin tehokkaana tai tehottomana resurssina. IoB:n (Internet for Buildings) osuus rakennusteknisissä järjestelmissä on rakentamisessa 800 €/m2 ja käyttövaiheessa 250 €/m2. Taloteknisissä järjestelmissä vastaavat luvut ovat rakentamisvaiheessa 250 €/m2 ja käyttövaiheessa 1 200 €/m2. Talotekniikka on avainasemassa tarkasteltaessa koko elinkaarta. Tämä pitäisi myös halvimman hinnan pyytäjien ymmärtää.

Talotekniikka on merkittävässä roolissa sekä hankekehityksessä että toteutuksessa. Vain omin toimin se voi lunastaa korkeamman aseman rakentamisen ravintoketjussa.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Syrjällään 5-2017