Syrjällään: Punaiselta mereltä siniselle

Rakentaminen ja LVI-asennus sinnittelevät jo neljättä supistuvan rakentamisen vuotta. Kesän ja alkusyksyn 2015 aikana rakentajien luottamus on kohonnut hieman, vaikka suhdannetilanne on pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Nyt sitten Kiinan talouden heikentyneet näkymät uhkaavat maailmantalouden orastavaa kasvua. Myös öljyn hinnanlasku viittaa talouden tai ainakin kysynnän hidastumiseen. Yhdessä Venäjän ja Kreikan tilanteiden kanssa nämä eivät voi olla vaikuttamatta kotimaiseen kysyntään ja jo hieman valoisammalta näyttäneeseen rakentamisen suhdannekuvaan. Uusia markkinoita ravistuttavia asioita tulee varmasti lisää.

Suomella saattaa olla edessään pitkä epäsuotuisan talouskasvun aika. Pitkittyneessä taantumassa toimialoilla ja yrityksissä tarvitaan uusia ajatuksia ja avauksia, rohkeutta lähteä siniselle merelle. Siellä markkinoita ja mahdollisuuksia tarkastellaan luovalla tavalla perinteisen kilpailuasetelman sijasta. Vanhoilla toimintatavoilla yritetään pysyä pinnalla punaisella merellä, jossa LVI-ala käy taistelua kilpailu-urakoista samalaisin ratkaisuin ja tarjouksin. Kaulaa kilpailijoihin voi yrittää hankkia olemalla halvin tai laadukkain.

LVI-asennuksen toimialastrategian 2012 – 2015 lähtökohdaksi laadittiin kolme keskenään erilaista kuvausta vaihtoehtoisista ja mahdollisista vuosien 2015 ja 2020 tulevaisuuksista, joihin voi ja tulee varautua. Strategian laadinnan pohjana oli tasaisen kehityksen skenaario (Tyyni meri), mutta jo työn aikana ja sittemmin toimeenpanokautena varautuminen epäsuotuisan kehityksen skenaarioon (Punainen meri) kävi yhä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi.

Työn alla oleva toimialastrategia 2016 – 2018 tulee tarjoamaan uusia ja ajantasaistettuja näkemyksiä siitä, miten maailma muuttuu ja miten LVI-asennusliike voi löytää uusia mahdollisuuksia ja keinoja menestyä vauhdikkaasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Menestystä ei saavuteta taistelemalla verisesti huonokatteisista kilpailu-urakoista vaan etsimällä ja hyödyntämällä uusia, kannattavia mahdollisuuksia. Niitä on lähitulevaisuudessa tulossa talotekniikkaan runsain mitoin: ympäristö- ja energiatehokkuus, uusiutuva energia, lähes nollaenergiarakentaminen, digitalisaatio ja korjausrakentaminen, joka keskittyy talotekniikkaan.

Toimialastrategia julkistetaan LVI-Päivillä Tampereella 5. – 6.11. Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Strategian luomisen päämäärä ei ole strategia vaan toiminta. LVI-asennusliikkeessä strategia täyttää tehtävänsä, kun se auttaa asiakasta ymmärtämään talotekniikan tärkeyden rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry