Syrjällään: Suhdanteiden heikkeneminen luo painetta kevään tes-neuvotteluihin

Rakentamisen kiivain kasvuvaihe on takana ja volyymi on lähenemässä pitkän aikajänteen keskiarvoa. LVI-urakoitsijoiden suhdannetilanne on vielä pääosin hyvä, mutta maakunnissa näkyy vauhdin hidastuminen; mitään syväsukellusta ei kuitenkaan pelätä. Painopistettä ollaan siirtämässä korjausurakointiin, mihin on syntynyt luontaista tarvetta kiivaan uudisrakentamisvaiheen aikana. Huolta kuitenkin herättää taloyhtiöiden heikentyneet mahdollisuudet saada rahoitusta välttämättömiinkin korjauksiin.

Korjausrakentaminen oli vielä vuonna 2015 arvoltaan uudisrakentamista suurempaa. Asuntotuotannon buumi kasvatti uudisrakentamisen saneerausta suuremmaksi, mutta lähivuosina korjausrakentaminen nousee jälleen hallitsevaan asemaan, sillä korjaustarpeet erityisesti 1970–1980-lukujen taloissa kasvavat merkittävästi.

Tästä vuodesta tulee LVI-urakoinnille liikevaihdon kasvun suhteen hyvä, lähes puolella liikevaihto on noussut. Sen sijaan yritykset eivät ole pystyneet parantamaan kannattavuuttaan suhdannehuipussa. Vain viidennes vastaajista odottaa kannattavuudeltaan hyvää vuotta; yhtä monelle vuodesta muodostuu taloudellisesti heikko.

Balance Consultingin tilinpäätösanalyysissa kasvua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut tukevat urakoitsijoiden näkemyksiä: viime vuonna mediaaniyrityksen liikevaihto kasvoi 5,2 %, mutta käyttökate, rahoitustulos ja nettotulos putosivat 0,2 %-yksikköä, liiketulos jopa 0,4 %-yksikköä. Myös pääoman tuotto on laskenut muutaman prosenttiyksikön. Tuloksiin on saattanut jonkin verran vaikuttaa, että selvityksen yrityskanta on edellistä vuotta pienempää. Toisaalta se edustaa lähes puolta alalla toimivista yrityksistä, joten tunnusluvut kuvaavat hyvin toimialan taloudellista suoritusta.

Ennustelaitosten kilpailu siitä, kuka tekee synkimmän arvion tulevasta, on alkanut. Rakennuslupien määrä on laskenut vuoden ajan jyrkästi, ja kysynnän vaimentumisen myötä käynnistyskynnys on noussut. Tänä vuonna aloitettaneen 37–38 000 uuden asunnon rakentaminen. Ensi vuonna määrä putoaa pitkän aikajänteen tasolle runsaaseen 30 000 asuntoon. Julkisia kohteita on edelleen työn alla runsaasti, mutta monissa kaupallisissa kohteissa työt ovat valmistuneet tai valmistuvat lähiaikoina eikä uusia suurhankkeita ole aiemmalla tavalla käynnistymässä. Työt ja niiden tekijät pakkaavat pakkinsa ja matkaavat muutamaan kasvukeskukseen.

Työmarkkinakierroksesta povataan vaikeaa, jälleen kerran. Julkisesti on kerrottu, paljollako aloituskorkeus tullaan ylittämään, vaikka rimaa ei ole vielä edes asetettu. Toimihenkilöiden ensi vuoden palkankorotuksista on tarkoitus päästä yksimielisyyteen marraskuun puoliväliin mennessä. Työntekijöiden sopimus umpeutuu vasta vapuksi, jolloin toivottavasti on muodostunut yleinen sopimustaso.

Työmarkkinoilla esitetyt kovat vaatimukset ja rakentamisen voimakas väheneminen luovat omat paineensa tuleviin tes-neuvotteluihin.

Katso LVI-asennuksen suhdannekatsauksen 10.10.2019 tulokset tästä.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU blogit 10-2019