Syrjällään: Talotekniikka on matkalla rakentamisen kärjeksi

Sana talotekniikka lausuttiin aikalaiskertomusten mukaan ensimmäisen kerran Katajanokan Kasinolla 1990-luvun strategiapohdinnoissa. Terminä talotekniikka on vakiintunut sekä ammattilaisten että suuren yleisön keskuudessa, mutta usean toimijan ja edunvalvojan toimialalta on puuttunut yhteinen visio ja sen myötä yhtenäinen viesti. Tästä syystä talotekniikan arvostus ja rooli ovat olleet vaatimattomampia kuin sen merkitys rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon kokonaisuudessa.

Alan tekninen kehitys on ollut huimaa. Jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ovat siivittäneet matkaa, mutta kyllä kiinteistöjen omistajat ovat oma-aloitteisestikin ymmärtäneet energiatehokkuuden tuottopotentiaalin perinteisiin kiinteistösijoituksiin verrattuna. Talotekniikka on ollut rakentamisen keskiössä digitalisuuden kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ovat työstäneet ensimmäisen yhteisen Talotekniikka-asennuksen strategian. Päämäärä, ”Talotekniikka – enemmän kuin rakentamista”, haastaa sekä alan että yhteistyökumppanit. Aika näyttää, kyetäänkö päämäärä muuttamaan tuloksiksi vai jääkö se toiveajatteluksi.

Tahtoa on – entä osaamista?

Strategian toteuttajien on hyvä pohtia, miksi talotekniikka ei ole saanut sille volyymin ja lopputuloksen kannalta kuuluvaa painoarvoa. Talotekniikan merkityksen kasvusta huolimatta ala on vajonnut suorasta sopimussuhteesta tai sivu-urakoitsijan asemasta aliurakoitsijaksi, kun tavoite on ollut hivuttautua rakentamisen rinnalle. Tahtoa on, mutta onko osaamista?

Asiakas päättää, millä toteutusmallilla edetään. Isot rakennuttajat väittävät, että taloteknisiltä urakoitsijoilta puuttuu halu ja kyky ottaa vastuu projektin kokonaishallinasta. Tilaaja joutuu matkan varrella peräänkuuluttamaan tate-toimijan tuomaa lisäarvoa. Lopuksi häntiä joutuu tappelemaan ja paikkaamaan monen eri toimijan kanssa; on paljon yksinkertaisempaa antaa rakennusliikkeelle kokonaisurakka ja jättää riidat sen tapeltaviksi. Tarua tai totta, joka tapauksessa tämän päivän toimintamalli.

Pari vuosikymmentä on mennyt keskusteluissa rakennuttaja- ja pääurakoitsijatahojen kanssa ilman, että merkittävämpää muutosta olisi tapahtunut. Pirstaleisen alan edunvalvonta on muistuttanut sian keritsemistä: paljon vinkunaa, vähän villoja. Tuleva LVI:n ja sähkön hyvinvoinnin parantaminen edellyttää uutta toimintamallia, joka pohjautuu molempien aselajien vahvuuksien hyödyntämiseen.

Talotekniikka on hieno laji, kuin jalkapallo. Urakoitsijoiden on vain päätettävä, haluavatko he olla tähtipelaajia vai pallo, jota potkitaan. Vain omalla toiminnalla talotekniikka voi lunastaa korkeamman aseman rakentamisen arvoketjussa. Tulokset syntyvät tekemällä, ei kalvoja katsomalla.

Olen saanut olla useilla talotekniikan mielenkiintoisimmista näköalapaikoista runsaan kahdenkymmenen vuoden ajan. Talotekniikka on vahvasti matkalla rakentamisen ja kiinteistönpidon kärjeksi. Toivotan LVI-TU:n jäsenille ja talotekniikan yhteistyökumppaneille upeata matkaa ja kiitän vuosien ja vuosikymmenten yhteistyöstä.

Jari Syrjälä jää eläkkeelle 31.1.2020 toimitusjohtajan tehtävästä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

LVI-TU blogit 1-2020