Syrjällään: Taloyhtiön tulevaisuus ratkaistaan yhtiökokouksessa

Eletään taas aikaa, jolloin yhtiökokouksissa suostutellaan hallitus seuraavalle vuodelle. Nimenomaan suostutellaan, sillä vastuunpakoilijat ovat jättäneet kokouksen muihin tärkeisiin ja kiireellisiin tehtäviin vihjaten väliin, ja paikalla olevista eläkeläisistä ja yhden asian ihmisistä yritetään saada edes jonkinlainen yhtiöjärjestyksen minimimäärän täyttävä kokoonpano.

Niin sitten hallituksen kokouksissa keskustellaan eläkkeiden riittämättömyydestä ja naapurin kissan pääsyn estämisestä pissaamaan hiekkalaatikkoon. Kunnes seuraavana vuonna valitaan kokonaan uusi hallitus, ja eläkkeiden lisäksi keskustellaan A 5:n lasten kavereiden häiritsevistä mopoista.

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiön tekemään 5-vuotissuunnitelman korjaushankkeista. Eli listauksen siitä, mikä on rakenteiden ja teknisten järjestelmien kunnossapitotarve tulevina vuosina. Yhtiön pakkotila tiedetään, mutta osakkaiden tahtotilaa ei. Ja kun sitä ei tiedetä, samasta asiasta voidaan peräkkäisinä vuosina tehdä päinvastaiset päätökset. Taloyhtiöt tarvitsevat oman strategiansa, suunnitelman taloyhtiön tulevaisuuden tekemisestä. Strategian mukaisesti toimiva yhtiö etenee systemaattisesti kulloisestakin hallituskokoonpanosta riippumatta.

Oma asunto on valtaosalle suomalaisia merkittävin omaisuuserä. Kuitenkaan osakkaat eivät halua tai osaa toimia todellisen asiakasomistajan ja oman omaisuutensa isännän tavoin. Kokemuksesta tiedän, että monen taloyhtiön hallinto on tuuliajolla.

Kiinteistöjen ylläpitokulttuuri on amatöörimäistä. Syy ole yksin hallitukseen arvottujen henkilöiden, vaan myös välinpitämättömien ja vastuuta pakenevien osakkaiden. ”Hyvä isännöitsijä ja hallitus” pitävät hoitovastikkeen alhaisena, minkä johdosta elinkaaren aikaisiin huolto- ja kunnossapitotoimenpiteisiin ei panosteta.

Asukkaina ja osakkaina voimme tehdä itsemme onnellisiksi tai onnettomiksi. Onnellistuminen kannattaa aloittaa tämän kevään yhtiökokouksessa.

 Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry