Syrjällään: Urakoitsija ei ole pankki

Ylipitkistä maksuajoista on tullut piinaavaa arkipäivää LVI-yrityksille. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista (YSE) poikkeavat maksuviivästykset ovat valtaosalle urakoitsijoita uusi ilmiö, joka kuitenkin leviää vatsasyövän tavoin ja nopeudella. Ellei vastalääkitystä aloiteta välittömästi, uhkana on, että potilas kuolee.

Maksuviiveet ovat lisääntyneet eri tavoin. Taloustilanne on ajanut asiakkaan rahoitusongelmiin, eikä tämä selviä maksuistaan. Usein kyse ei ole tilaajan omasta likviditeettiongelmasta vaan asiakkaan menetyksen pelotusvaikutuksesta ja suuruuden uhosta.

Tietoisessa viivyttelyssä vanha kikka pidentää maksuaikaa on kierrättää ja seisottaa laskua ”odottamassa hyväksymistä”. Vahvistuva käytäntö on vaatia jo urakkaneuvottelussa YSEä pidempää maksuaikaa. Yleinen vaatimus on 30 päivää, mutta kentältä on tullut tietoja 60 päivästäkin.

Myöhässä tulevat saatavat johtavat maksuvalmiusongelmiin, jotka voivat kaataa yrityksen, vaikka se muuten olisikin kannattava ja vakavarainen. Vasitenkin, kun samanaikaisesti urakointiyritysten oma rahoitus on kiristynyt: marginaalit ovat nousseet, sivukulut kasvaneet ja takausten hinta noussut.

Mitä urakoitsija voi ja mitä hänen kuuluu tehdä?

Saatavat on uskallettava karhuta ja periä ripeästi. Korkolaskun ja muistutusmaksun lähettäminen pienestäkin lipsumisesta osoittaa, että urakoitsija seuraa rahaliikennettä. Oikeus viivästyskorkoon ei paljoa lämmitä, jos tilaaja on konkurssissa. Töiden väliaikainen keskeyttäminen on kohdallaan oleva lääke maksuhaluttomuuteen, mutta maksukyvyttömyyteen sekään ei pure.

Pienten myöhästymisten merkitystä yleensä vähätellään. Kuitenkin maksuviiveet ennakoivat hyvin asiakkaan myöhempiä ja paljon suurempia vaikeuksia. Aiemmat maksuviiveet nostavat merkittävästi asiakkaan maksuhäiriöriskiä.

Kohtuuttoman pitkät maksuajat ovat taito- ja voimalaji, jossa menestyminen vaatii urakoitsijalta rohkeutta toimia. Jos ryhtyy pankiksi, on toimittava pankin tavoin.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry