kehysriihi

Rakennusteollisuus RT kehysriihestä: Hallituksen on turvattava huoltovarmuuden takaava yritystoiminta ja investoinnit, jotta Suomen kilpailukyky säilyy kriisin yli

30.3.2022 | Uutiset

Hallituksen on torjuttava kehysriihessä liikenteeseen kohdistuvat menoleikkaukset sekä turvattava kone- ja infra-alan yritysten toiminta alentamalla kevyen polttoöljyn vero EU-minimiin, Rakennusteollisuus RT vaatii. Alan yrityksillä on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden turvaajina. Myös kuntien kyky edistää vihreää siirtymää ja investointeja vaatii hallituksen toimia.

Lue lisää

Kotitalousvähennyksen korottamisella ja laajentamisella edistetään tehokkaasti ilmastotavoitteita ja työllisyyttä

30.4.2021 | Uutiset

Rakennusteollisuus RT ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ovat tyytyväisiä hallituksen päätökseen kehittää kotitalousvähennystä. Parannuksella halutaan edistää etenkin öljylämmityksestä luopumista ja uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä. Tämä vähentää päästöjä ja lisää työllisyyttä. Sen sijaan kritiikkiä saa hallituksen suunnitelmat jättää remonttityö kaksivuotisen työllisyyskokeilun ulkopuolelle.

Lue lisää