Talon tekniikkaa eli talotekniikkaa – Muutos ja mahdollisuus

Mitä tulee mieleen sanasta talotekniikka? Hyvin usein se yhdistetään pelkästään LVI-tekniikkaan: lämpö, vesi, viemäri, ilmanvaihto, jäähdytys. Mutta talotekniikka on paljon muutakin, ja se on myös muutostilassa.

Talotekniikka on kokonaisuus, jota ilman nykyaikainen kiinteistö ei ole toimiva. Käsite on laajentunut käsittämään edellä mainittujen lisäksi automaation, valaistuksen, sähköjärjestelmät, paloturvajärjestelmät, jopa audiojärjestelmän. Unohtamatta tele- ja datayhteyksiä tai hissejä.

Talotekniikka on jatkuvassa muutostilassa. Asiakaslähtöisyyden vahvistuminen, automatisointi sekä alan merkityksen kasvaminen kiinteistö- ja rakennusklusterissa edellyttävät talotekniikkatoimijoilta entistä tiiviimpää yhteistyötä. Teknologian kehittyessä talotekniikkaa voidaan hallita vaikkapa äänikomennoilla tai eleillä. Automaatio tunnistaa, kun kiinteistössä ei ole ihmisiä, ja mukauttaa tilanteeseen sopivat olosuhteet – mm. ilmanvaihto, lämmitys, valaistus, jäähdytys, hälytykset – hallitusti. Todennäköisesti tulevaisuudessa rajapinnat LVI-, sähkö- ja automaatiotöille tulee katoamaan älykiinteistöjen ja digitalisaation vahvemman hyödyntämisen myötä. Nykyään useilta talotekniikka-alan yrityksiltä löytyykin palvelutuotannostaan koko repertuaari edellä mainituista ”aselajeista”.

Uudenlaista osaamista tarvitaan, ja halua uuden omaksumiseksi, niin suunnittelijoilta kuin urakoitsijoilta. Kehittyvien teknologioiden lisäksi alan toimijoilta vaaditaan yhä enemmän vuorovaikutustaitoja: uudet urakkamallit perustuvat eri osapuolten väliseen yhteistyöhön, tiedon jakamiseen sekä asiakaslähtöisyyteen.

Talotekniikka on täynnä muutosta, ja mahdollisuuksia. Se on mahtava ala työskennellä.

Marko Kempas, LVI-asiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 1-2020