Talotekniikan aika loistaa – vuosikymmenien matka nykyhetkeen

Oma reilun 40 vuoden työurani talotekniikan parissa on päättymässä. Mikä on muuttunut sinä aikana? Ja miltä tulevat vuosikymmenet näyttävät?

Digitaaliset työkalut mullistivat työnteon

Urani alkuaikoina 1970-luvulla saatiin ensimmäiset pöytätietokoneet, PC:t, ja opeteltiin tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja sähköpostin käyttöä. Sitä ennen viestintä oli paperipostia ja pöytäpuhelimella soittoja. Muutos yhden työsukupolven aikana on ollut huikeaa. Tänään viestintä ja tietojen käsittely tapahtuu digitaalisesti. Kännykkä toimii käyttöliittymänä moniin sovelluksiin, ja vähän puhelimenakin. Harva työ on paikkaan sidottua, sitä voi tehdä muuallakin kuin oman toimistopöydän takana. Digitaaliset sovellukset tulevat kovaa vauhtia myös älyrakentamiseen, erityisesti taloteknisten järjestelmien käyttöön ja ohjaukseen.

Uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen

LVI-tekniikassa 1970-luku oli vahvaa uudisrakentamisen aikaa. LVI-asennus oli enimmäkseen uudisrakentamisen putki- ja ilmanvaihtoprojekteja. Rakennuskanta oli uudehkoa ja varsinaista korjausrakentamista oli vähän. Toki tehtiin parannuksia LVI-järjestelmiin; talokohtaisista lämmityksistä kaukolämpöön ja omasta kaivosta kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Tänään korjausrakentamien on kasvanut uudisrakentamista isommaksi liiketoiminnaksi; ja sen osuus kasvaa jatkossakin. Rakennusten ikääntyvät putket on korjattava ja energiatehokkuutta parannettava.

Energiansäästö ajankohtaista jo 1970-luvulla

Energian säästökampanjan käynnisti aikoinaan voimakas energian hinnan nousu. Silloin ei vielä puhuttu ilmastonmuutoksesta. Energiaa säästäviä toimenpiteitä tehtiin, jotta lämmityslasku pienenisi. Tänä päivänä tavoitteena on siirtyä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä rakennuksen lämmityksessä. Tällä torjutaan ilmastonmuutosta, jotta maapallo pysyisi paikkana asua. Talotekniikka tarjoaa ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Erityisesti olemassa oleviin rakennuksiin tarvitaan paljon parannuksia. Pikkuhiljaa ymmärretään, että toimenpiteitä kannattaa tehdä, vaikka ne maksaisivat.

Teknologiaa vai palvelua

Ala on perinteisesti ollut tekninen ja insinöörivoittoinen. Teknologiset ratkaisut ovat välttämättömiä, mutta asiakastyöhön tarvitaan myös palveluosaamista. Ilahduttava muutos on se, että palveluosaamista löytyy yhä useammasta yrityksestä ja siihen halutaan oikeasti panostaa. Uusi sukupolvi yllättää.

Mitä tulevaisuudessa?

Seuraavan 40 vuoden kuluessa päästään tilanteeseen, jossa rakennukset eivät enää kuluta fossiilista energiaa. Talotekniikalla on iso rooli tässä muutoksessa. Sisäolosuhteet pysyvät terveellisinä ja miellyttävinä, äly ohjaa toimintoja. Entistä suurempi osa alan ammattilaisista työskentelee tehtävissä, jotka varmistavat halutut olosuhteet hyvän ylläpidon sekä korjaus- ja huoltotoimien avulla. Talotekniikka loistaa tärkeänä toimialana myös tulevina vuosikymmeninä. Se tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia töitä tuleville ammattilaisille.

Kiitos matkakumppaneille

Neljän vuosikymmenen aikana talotekniikka on kulkenut pitkän ja vaiherikkaan matkan nykyhetkeen.
Niin minäkin. On ollut ilo toimia talotekniikan parissa, ja ennen kaikkea tavata alan mainiot ammattilaiset.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 11-2019