Talotekniikan AMK-koulutuksessa oikea suunta

LVI-alalla on kärsitty viime vuosina toimihenkilöiden työvoimapulasta. Rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia joka alueella, aina teollisuuden tuotekehityksestä suunnitteluun ja asennusprojektien vetäjiin. Ongelma on nähtävissä julkisellakin puolella, muun muassa rakennusvalvonnoissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Alan opetusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ovat panostaneet LVI-talotekniikan opetukseen, ja suunta on nyt oikea. Aloituspaikkoja on lisätty; se on nykyisessä ammattikorkeakoulujen tilanteessa erityisen ilahduttavaa. Myös opetuksen sisältöjä ja laatua on kehitetty  tarkemmin alan tulevaisuuden odotuksia vastaaviksi. Siitä kiitos LVI-opettajille ja heidän sitoutumiselleen alan koulutuksen kehittämiseen. Paha puute on, että rakennusmestarikoulutuksen LVI-suuntautumisvaihtoehto on tarjolla ainoastaan Metropoliassa.

Vetovoima ratkaisee tulevaisuuden

Lähitulevaisuudessa on tärkeää, että kehitys jatkuu samansuuntaisena, ja alan koulutuksen tilanne vakiintuisi kaikissa sitä tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Koulutuksen, joka antaa lain vaatiman kelpoisuuden LVI-alan suunnittelijan tehtäviin, aloituspaikat ovat hyvällä tasolla. Ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta onkin se, miten opiskelijat suuntautuvat tulevissa opintopoluissaan LVI-talotekniikkaan.

Työelämätaidot koulutuksiin mukaan

Työ muuttuu ja muutokset koskevat myös LVI-talotekniikkaa. Perinteinen insinöörikoulutus on haasteiden edessä. Miten koulutukseen liitetään työelämässä tarvittavat taidot muun muassa digitalisoitumiseen, vuorovaikutustilanteiden hallintaan, palveluosaamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen liittyen? Opettajien työelämäyhteydet ja mahdollisesti jopa työelämäjaksot tulevat olemaan merkittävässä roolissa koulutuksen kehittämisessä. Niiden lisäämiseen kannattaa panostaa nyt, kun suunta on hyvä ja kynnys ammattikorkeakoulujen ja talotekniikka-alan työelämän välillä on matala.

Juha-Ville Mäkinen, asiantuntija
LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry