Talotekniikan käännekohta – nyt on aika vaikuttaa tulevaisuuteen

LVI-Teknisten Urakoitsijoiden ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton työ yhteisen talotekniikka-asennuksen strategian tekemiseksi on edennyt hyvin. Työ aloitettiin maaliskuussa ja valmis tulos on arvioitavissa LVI-Päivillä Tampereella 24.10. ja Sähköurakoitsijapäivillä 21.11. Hämeenlinnassa.

Strategiassa keskitytään elinkeinopoliittisiin asioihin; työmarkkinakysymyksiä käsitellään sikäli kuin niillä on kytkentää elinkeinoasioihin. Epo-asioissakin yhteistä sarkaa ja tekemistä riittää; talotekniikan rooli rakentamisessa on merkittävästi suurempi kuin sen asema toimitusketjussa. Vaikka jokaisen yrityksen ja ihmisen tekeminen on tärkeää, vaikuttavuus ei etene yksittäisten tekojen kautta. Toimenpiteitä ja viestiä on vietävä keskitetysti joka paikkaan, jossa tehdään talotekniikkaa koskevia päätöksiä. Yhteinen strategia luo pohjan tälle vaikuttamistyölle.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatimisen. Strategian laatiminen on osa viime vuonna voimaan tullutta uudistettua EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Sen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

Strategiatyössä luodaan yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta, kartoitetaan kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä pitkälle meneviä perusparannuksia edistävät politiikat ja toimenpiteet. Strategiassa myös arvioidaan odotettu energiansäästö, päästövähennykset sekä muut vaikutukset.

Strategiaa työstetään helmikuussa käynnistyneessä hankkeessa yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden ja muiden sidos- ja kohderyhmien kanssa. LVI-TU on osallistunut aktiivisesti hankkeen työpajoihin. Peruskorjausstrategia esitellään 11.2.2020 järjestettävässä kuulemistilaisuudessa.

Ala on kehittymässä vahvasti. Nyt on meidän mahdollisuutemme vaikuttaa talotekniikkaan koskeviin päätöksiin. Mielenkiintoinen ja tapahtumarikas syksy siis tulossa.

Mutta sitä ennen, rentouttavia kesäpäiviä!

Heikki Pesu, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 6-2019