Talotekniikan suhdanteet luupin alla

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Talotekniikkaliiton laatima suhdannekatsaus paljastaa, että talouden näkymät samoin kuin LVI-alan näkymät vaikuttavat nyt vuoden takaista tilannetta hieman valoisammalta. Pahimpia karikoita yrityksille ovat aiheuttaneet raaka-aineiden ja materiaalien ennenkokemattomat hinnannousut. Kun tehtyjä urakkasopimuksia ei ole voitu muuttaa, on hintojen nousu iskenyt suoraan LVI-urakoitsijoiden toiminnan kannattavuuteen.

Toisena kapulana rattaissa kolistelee ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, mikä on vastausten perusteella heikentynyt edelleen. Monen yrityksen kohdalla se pahimmoilleen estää liiketoiminnan kasvun. On kestämätöntä, että talotekniikan perustutkinnon aloituspaikat täyttyvät tasaisesti vuodesta toiseen, mutta ala kärsii yhtä tasaisesti ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Koulutuksen työelämälähtöisyys ei toimi ja tämän johdosta oppilaitosten lähiopetuksen määrää ja laatua pitää nyt tukea nostamalla opetuksen julkista rahoitusta.

Valoisampi talouden näkymä ei suinkaan kosketa kaikkia. Kolmantena suhdannekatsauksesta esiin nousevana kysymyksenä herää, mistä johtuvat suuret alueelliset erot tulevaisuuden näkymissä. Korjattavaa asuntokantaahan Suomessa riittää. Sitä riittää varmasti sekä kasvukeskuksissa että pienemmillä paikkakunnilla.

Valtiovarainministeriön asettaman rakennusalan suhdanneryhmän raportin mukaan kaupungistuminen mitattuna 10 suurimman kaupungin väestön kasvulla on edelleen hidastunut vuoden 2021 alkupuoliskolla. Keskeisiä syitä lienevät koronarajoisten myötä kasvaneet etätyö, etäopiskelu ja etäkokoukset, jotka taas näkyivät suurempien, mutta halvempien asuntojen tarpeina kasvukaupunkien halvemmilla alueilla, ympäristökunnissa sekä hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Pääkaupunkiseudultakin on koronaepidemian aikana muutettu kehyskuntiin. Korona on sekä käynnistänyt että kiihdyttänyt monia jo aiemmin käynnistyneitä muutoksia. Jatkuuko raportissa mainittu muuttotahti, kun uusi normaali palaa arkeemme? Nousevatko alueet esiin korjausrakentamisenkin osalta uudessa valossa?

Alueellisuuteen liittyen on tärkeää havaita, että asunto-osakeyhtiöiden korjausrahoituksen saatavuus erityisesti kasvukeskuksien ulkopuolella on vaikeutunut viime vuosina dramaattisesti. Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausten täytetakaus on tarkoitettu turvaamaan tarpeellisten korjauksien rahoitusta. Takauksien hyväksymisvaltuuksia on varattu valtion talousarviossa jo useampia vuosia.

Valtiontakauksen kriteerit ovat kuitenkin olleet ongelmallisia. Takauksen hyödyntäminen ei ole toiminut. Valtiontakauksia on voitu myöntää käytännössä ainoastaan sinne, missä sitä ei tarvita eli kasvukeskuksiin. Takausta ei sen sijaan ole voinut saada alueilla, joilla sille olisi tarvetta. Yksinkertaistaen taloyhtiön putkiremontin esteenä ei siis välttämättä ole ollut lainarahoituksen hinta vaan vakuuden riittävyys lainan saamiseksi. Muuttaako paluu uuteen ”aluenormaaliin” tätä tarkastelukulmaa?

Tutustu Talotekniikka-alan suhdannekatsaukseen

Mika Hokkanen, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 10-2021