Talotekniikka-alan tutkinnot uudistuvat työelämälähtöisemmiksi

Ammatillisen koulutuksen uudistukset näkyvät myös talotekniikka-alan tutkinnoissa. Uudet talotekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tulevat voimaan 1.1.2019 ja korvaavat samalla aikaisemmin voimassa olleet vastaavan tasoiset tutkinnot. Uudistus mahdollistaa asiakaslähtöisemmän koulutustarjottimen paikkakunnan yritysten tarpeisiin.

Alan osaamisvaatimukset yksissä kansissa

Tutkintojen uudistuminen liittyy nyt käyttöönottovaiheessa olevaan ammatillisen koulutuksen reformiin. Sen yhtenä tavoitteena on yksinkertaistaa tutkintojärjestelmään liittyviä hallinnollisia rakenteita ja poistaa esteitä joustavan ja työelämälähtöisen koulutuksen toimeenpanolta. Uudet talotekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on muodostettu alan eri ammateissa vaadittavista osaamisvaatimuksista. Käytännössä uudet tutkinnot korvaavat 12 alan aikaisempaa erillistä tutkintoa. Tutkintojen sisällön ajanmukaistamisen lisäksi tutkintojen järjestämiseen liittyvän byrokratia vähenee huomattavasti.

  • Tutkintoihin liittyvä hallinnon suoraviivaistaminen on pelkästään hyvä asia. Yksi hidaste työelämäyhteistyölle on ollut kouluttajien kova into avata hallinnollisia koukeroita yritysten edustajille, joille ne eivät pääosin kuulu lainkaan, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.

Koulutustarjonta alueellisten tarpeiden mukaiseksi

Uusien tutkintojen perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjät voivat itse päättää tarjottavasta koulutuksesta tutkintoihin sisältyvän laajan valinnaisuuden avulla. Tutkintoon voidaan sisällyttää osaamista, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen hyvinkin yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Tietyt tutkinnon osat ovat osaamisalakohtaisesti pakollisia, mutta suurin osa kootaan suorittajan – ja joskus hänen työnantajansa – tarpeista lähtien. Koulutus voidaan nyt suunnitella tavoitteena pelkästään yksittäinen tutkinnon osa. Tämä parantaa koulutuksen osumatarkkuutta, koska yhteiskunnan rahoituksen ehtona ei ole enää koko tutkinnon suorittaminen.

  • Yritykset ovat pitkään toivoneet aitoon tarpeeseen perustuvia ja lyhyitä koulutuksia, joiden vaikuttavuus tulisi näkyviin nopeasti. Nyt koulutuksen järjestäjillä on todella hyvä tilaisuus luoda asiakaslähtöisesti koulutustarjotin, jolla voidaan aidosti tukea oman paikkakunnan elinkeinostrategiaa, Mäkinen jatkaa.

Työelämän pätevyysvaatimukset on huomioitu

Uusiin tutkintoihin sisältyviin osaamisvaatimuksiin kuuluu ammatteja ja tehtäviä, joissa viranomainen edellyttää tiettyä koulutusta. Näitä ovat mm. kylmäalan tietyt työt ja rakennusvalvonnan hyväksymistä edellyttävät kvv- ja iv -työnjohtajien tehtävät. Uusia tutkintoja suunniteltaessa nämä tarpeet on huomioitu, vaikkakin joissakin tapauksissa uusilla nimillä. Esimerkiksi poistuva ja kvv-työnjohtajan kelpoisuuteen liittyvä putkiasentajan erikoisammattitutkinto tulee jatkossa olemaan talotekniikan erikoisammattitutkinnon putkiasennuksen osaamisala. Muutokset nimikkeissä eivät ole muuttaneet näissä tehtävissä tarvittavia osaamisvaatimuksia.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen p. 045 899 9388,
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen o. 0400 287 939, pipsa.hiltunen@lvi-tu-fi

Mediatiedote 22.10.2018