Talotekniikka-alan urakoitsijat kassavirta-ahdingossa – Jatkuva epävarmuus siitä, tuleeko rahaa vai ei

Asetelma, jossa vahvempi kyykyttää heikompaa, on monille – osallisena tai sivusta seuraajana – tuttu koulukiusaamisesta. Liike-elämässäkin löytyy vastineita tälle ilmiölle esimerkiksi silloin, kun rakennuttajatahot viivästyttävät tahallisesti aliurakoitsijoille maksamista.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ovat kumpikin saaneet jäsenistöiltään huolestuneita viestejä siitä, kuinka kohtuuttoman pitkiksi venyneet maksuajat aiheuttavat maksuvaikeuksia ja niistä seuraten monia vakavia ongelmia toimintaan.

Raaka todellisuus

Saadakseen selkeän tilannekuvan järjestöt toteuttivat jäsenistönsä keskuudessa maksuaikoja koskevan kyselyn.

  • Kyselymme tulokset ovat aikaisemmin saatujen yksittäisten palautteiden kanssa linjassa, mutta kohtuuttomien maksuehtojen laajuus ja siitä seuraavan ahdingon määrä yllätti, toteaa LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

Stressitaso korkealla

40 prosenttia talotekniikka-alan urakoitsijoista vastasi myöntävästi kysymykseen siitä, onko yritykselle aiheutunut taloudellista haittaa rakennusyhtiöiden hitaasta tai myöhäisestä laskujen maksamisesta. Taloudellisista haitoista keskeisimmäksi nousi omien ostolaskujen maksamisen vaikeutuminen ja yleisesti ottaen kassan hallinnan ongelmat, jotka vaativat erikoisjärjestelyjä.

  • Liian monet vastaajat kertovat joutuneensa turvautumaan venyneiden maksuaikojen takia ulkopuoliseen rahoitukseen vain siksi, että sopimuskumppani käyttää törkeästi vahvemman asemaa hyväkseen. Avoimista vastauksista huokuu vastuuttoman epäoikeudenmukaisuuden aikaansaama hätä ja stressi, sanoo sähkö- ja teleurakoitsijoita edustavan STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Pidentyneiden maksuaikojen pääsyylliseksi nimetään 80 prosentin vastausosuudella suuret rakennusyritykset. Urakoitsijoille maksamisessa hidastelevat kuitenkin pienemmätkin rakennusyritykset (25 %), julkishallinto sekä usein myös teollisuusyritykset, jotka vaativat jopa 90 päivän maksuaikoja.

  • Missään tilanteessa urakoitsijalle ei pitäisi tarjota maksuehtoa, joka ylittää lakisääteiset maksuajat. Vastaajien joukossa on urakoitsijoita, jotka kertovat yksiselitteisesti kieltäytyvänsä urakasta, jos tilaaja ehdottaa 14 tai 30 päivää pidempää maksuaikaa. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa olla ottamatta työtä, vaikka sitten joutuvatkin itse taloudellisiin vaikeuksiin, huomauttaa Mika Hokkanen.

Faktaboksi

Laissa kaupallisten sopimusten maksuehdoista 5 § todetaan; jos velallinen on hankintayksikkö, maksuaika saa olla enintään 30 päivää tai enintään 60 päivää, jos siitä on nimenomaisesti sovittu; ja jos velallinen on elinkeinonharjoittaja, maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Aineisto

Graafit.
Kuva Mika Hokkanen.
Kuva Kai Puustinen.

Esimerkkejä avoimista kommenteista

”Tuntuu, että suuret rakennusyhtiöt pitävät pieniä aliurakoitsijoita pankkeinaan.”
”Käytetään isoa kokoa ja markkina-asemaa hyväksi heikentäen maksuehtoja. Jos et suostu, niin annetaan ymmärtää, että töiden tekeminen tilaajalle loppuu.”

 Toteutus

Rakennusalan toimijoiden maksuaikoja koskeva kysely tehtiin STULin ja LVI-TU:n jäsenyritysten keskuudessa 23.3.-3.4.2020 aikana. Kaikkiaan 364 yritystä vastasi. Vastausprosentti oli 14.

Lisätietoja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Mika Hokkanen p.050 448 1411,
Viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen p. 0400 287 939,

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Kai Puustinen p. 09 5476 1440,
Viestintäjohtaja Paula Ihamäki p. 09 5476 1405,

 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,4 miljardi euroa, ja ne työllistävät noin 7 900 henkilöä. Lisätietoja lvi-tu.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Liitolla on kaikkiaan noin 3 000 jäsenyritystä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa ja ne työllistävät 22 000 asentajaa sekä 5 000 toimihenkilöä. Lisätietoja stul.fi

Mediatiedote 21.4.2020