Talotekniikka luo olosuhteet sisälle – oikea käyttö ja huolto varmistavat ne

Toimivan talotekniikan ansiosta sisällä on kesällä sopivan viileätä ja talvella mukavan lämmintä. Sisäilma on raikasta ja terveellistä. Mutta miksi aina ei ole näin? Koulujen ja päiväkotien toimintaa siirretään väistötiloihin. Joissakin tiloissa palellaan talvella ja hikoillaan kesällä. Vuotovahingot kiusaavat asukkaita.

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa osaavat henkilöt ja rakennusvalvonta varmistavat oikeat ratkaisut. Lähtökohtaisesti rakennus ja talotekniset järjestelmät ovat valmistuessaan toimivia. Jatkon kannalta onkin oleellista, että projektivaiheen tiedot siirtyvät käytöstä ja huollosta vastaaville henkilöille. Näin käyttö- ja huoltohenkilöstö ovat kartalla alusta asti. Jos viestikapula putoaa tässä vaiheessa, rakennuksen elinkaaresta tulee tuskainen ja olosuhdehäiriöiden riski kasvaa.

Tilojen käyttöajanjakso kestää useita kymmeniä vuosia. Alkuvuosina opetellaan käyttämään järjestelmiä suunnittelijan tarkoittamalla tavalla ja tehdään tarvittavat huoltotoimet. Olosuhteiden toimivuus varmistetaan mittauksin ja käyttäjäkyselyillä.

Ajan kuluessa järjestelmän komponentit ikääntyvät ja osia pitää uusia. Myös tilojen käytössä voi tapahtua muutoksia; järjestelmiä on muutettava uutta tilannetta vastaavaksi. Säännölliset huoltotoimet pitävät kiinteistön toiminnassa. Rakenteilla ja järjestelmillä on kuitenkin elinkaarensa: muutaman vuosikymmenen päästä on tarve isommille remonteille. Silloin järjestelmät uusitaan ja uuden talotekniikan elinkaari alkaa.

Rakennusten rakennusvaiheeseen panostetaan, mutta huoltokäytäntö on kirjavaa. Suomessa on monia rakennuksia huonolla tolalla, erityisesti julkiselle puolella. Koska talot tehdään ihmisiä varten, talotekniikkaan ja sen oikeaan käyttöön sekä säännölliseen huoltoon on panostettava. Silloin luodaan puitteet laadukkaalle käytölle, ja elämiselle.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 6-2019