Taloteknisten korjausten dokumentointi helpottaa hallinnointia

Monissa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä tehtyjä taloteknisiä peruskorjauksia ei ole systemaattisesti dokumentoitu tai dokumentointi ei ole tallessa. Ostajien, asukkaiden ja kiinteistöä hallinnoivien on usein toimittava puutteellisten tietojen varassa. Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt ovat yhteistyössä laatineet lomakkeen, jonka avulla taloyhtiön taloteknisen korjauksen perustiedot voidaan helposti kirjata ylös.

Taloteknisen korjauksen perustiedot -lomakkeen tarkoituksena on kerätä ja arkistoida systemaattisesti tietoa kiinteistön taloteknisistä korjauksista. Se antaa asukkaille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille tarkempaa tietoa kiinteistössä tehdyistä korjauksista. Lomake on hyvä työväline esimerkiksi kiinteistön ylläpitoon ja hallinnointiin tai asunnon myyntiin. Se voidaan liittää esimerkiksi isännöitsijätodistuksen liitteeksi, huoltokirjaan tai asuntokaupan asiakirjojen liitteeksi.

Työn toteuttajan edustajana KVV-/ IV-työnjohtaja täyttää lomakkeen viimeistään työn valmistuessa ja luovuttaa sen tilaajalle. Tilaaja säilyttää lomaketta kiinteistön muiden asiakirjojen kanssa.

Taloteknisen korjauksen perustiedot -lomakkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. Liitot suosittelevat lomakkeen käyttöönottoa tulevissa taloteknisissä peruskorjauksissa.

Taloteknisen korjauksen perustiedot -lomake (word)
Taloteknisen korjauksen perustiedot -lomake (pdf)

Lisätietoja

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL)
toimitusjohtaja Jukka Malila, p. 050 511 2100,

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
toimitusjohtaja Jari Syrjälä, p. 050 352 5120,

Suomen Isännöintiliitto ry
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, p. 0400 160 342,

Suomen Kiinteistöliitto ry
toimitusjohtaja Harri Hiltunen, p. 050 5511 295,

Mediatiedote 20.5.2014