Talousveden toimenpideohjelma – Water Safety Plan

Turvallisen talousveden takaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu toimenpideohjelma (WSP, Water Safety Plan).

Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi.

Toimenpideohjelma on laadittu yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen sekä vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa.

WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suosittelemaan malliin.

Katso Kiinteistön vesijärjestelmien riskienhallinta-video

Lue lisää STM:n sivuilta