Tapaturmavakuutuslain muutos tuo selkeyttä yrittäjien vakuutusturvaan

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta säätelevä tapaturmavakuutuslaki muuttuu vuodenvaihteessa. Uusi, yksityiskohtaisempi laki selkeyttää ja uudistaa vanhaa lakia.

– Osa yrittäjistä siirtyy lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella vakuutetuista vapaaehtoisesti vakuutettaviin. Siksi suurin vaikutus yrittäjien näkökulmasta on yrittäjien vakuutusturvaan, kertoo Fennian johtaja Kari Björklöv.

– Lakiuudistuksen jälkeen yrittäjä ei kuulu enää yrityksen pakollisen työajan vakuutuksen piiriin, vaan valitsee itse sosiaalivakuutuksensa tason ottaessaan YEL-vakuutuksen ja yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

YEL-työtulon ilmoittaminen onkin jatkossa yrittäjien kannalta entistä tärkeämpää, koska se toimii yrittäjän kaiken sosiaaliturvan ja ansionmenetyskorvauksen perusteena. Myös yrittäjän tapaturmavakuutuksesta maksettavat päiväraha ja tapaturmaeläkekorvaukset perustuvat jatkossa siihen. Siksi yrittäjän on tärkeää määritellä YEL-työtulo vastaamaan tosiasiallista työpanostaan. Työtulon muutokset kannattaa ilmoittaa vakuutusyhtiöön mahdollisimman nopeasti, sillä tapaturman sattuessa ansionmenetyskorvaukset määritellään voimassaolevan YEL-työtulon mukaan.

Vuoden alusta lähtien yrittäjät saavat korvauksen tapaturmavakuutuksesta, mutta Kela-päivärahan vain tapaturmavakuutuksen korvauksen ylittävältä osin, ei siis koko sairauspäivärahaa. Yrittäjät asetetaan siis samalle viivalle palkansaajien kanssa.

– Yrittäjän kannattaa edelleen ottaa pakettivakuutus, joka sisältää sekä työajan että vapaa-ajan, Björklöv suosittelee. Vaikka yrittäjällä työaika venyy monesti jopa kellon ympäri, on tilanne lain näkökulmasta toinen. Se, minkä yrittäjä mieltää kuuluvan työhön, saattaa laissa olla vapaa-aikaa.

– Kun vapaa-aikakin on vakuutettu, on yrittäjällä parempi turva, ja vahingon sattuessa korvaus todennäköisesti maksetaan yrittäjän tapaturmavakuutuksesta.

Perheenjäsenet

Yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva, yrityksessä vastiketta vastaan työskentelevä perheenjäsen on jatkossa vakuutettava pakollisella työajan vakuutuksella kuten muutkin palkansaajat.

– Yrittäjän kannattaa tältäkin osin varmistaa, ettei tule vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiä, koska perheenjäsenet eivät aiemmin kuuluneet pakollisesti vakuutettaviin, Björklöv huomauttaa.

Yrittäjäkäsitteen muutos

Yrittäjän tapaturmavakuuttaminen noudattaa yrittäjän eläkelain periaatteita: se on pakollinen osakeyhtiön osakkaalle, joka omistaa yksin enintään 30 (aikaisemmin 50%) prosenttia tai perheenjäsentensä kanssa enintään 50 prosenttia yrityksen osakkeista. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehille tapaturmavakuutus ei ole enää pakollinen.

Yrittäjän kannattaa ennen vuodenvaihdetta tarkistaa tapaturmavakuutuksensa, jotta ne ovat ajan tasalla uuden lain astuessa voimaan. Fennia ottaa syksyn aikana henkilökohtaisesti yhteyttä asiakkaisiinsa, joihin muutos vaikuttaa.

Kari Björklöv

Kari Björklöv