VastaMäkinen: Täsmätietoa koulutuksen ennakointiin

Kristallipallo olisi tarpeen, kun tulevaa suunnitellaan ja tehdään päätöksiä, joiden vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Koulutuksen järjestäjät ovat valitettavasti joutuneet viime aikoina tilanteeseen, jossa tulevaisuuden ennustaminen on ollut erityisen hankalaa. Koulutuksen järjestämisen rakenteita ja rahoitusta koskevia päätöksiä on valmisteltu pitkään, huhumyllyt jauhaneet ihmisten hermoja riekaleiksi ja lopulta on päätetty jättää päätökset tekemättä.

Opiksi voi aina ottaa

Poliittinen päätöksenteko on viimeisten kuukausien aikana muodostunut näytelmäksi, jossa katsojat jo odottavat uusia ja yllättäviä käänteitä. Vaikka se ei olekaan hauskaa, tilanteesta voi löytää jotakin käyttökelpoistakin, jos nähtyjä episodeja ajattelee opetusohjelmana. Mitä voimme oppia? Mikä voi mennä pieleen? Miksi se menee pieleen? Miten voisin välttää vastaavat ongelmat siinä päätöksenteossa, johon itse osallistun?

Ennakointi kuuluu tehtäviin

Koulutuksen järjestäjän on ennakoitava toiminta-alueensa koulutustarpeissa tapahtuvia muutoksia. Toiminta-alue on perinteisesti ymmärretty paikallisena tai valtakunnallisena riippuen koulutuksen järjestäjän omistussuhteista ja kyseessä olevasta alasta. Koulutustarpeet jaetaan määrällisiin aloituspaikkojen suuntaamisen kautta ja laadullisiin opetuksen sisällön kannalta. Päätösten kohteet ovat selvät, mutta mikä on tilanne päätösten taustalla olevan tiedon osalta?

Tulokset kiinnostavat

Koulutustarpeiden ennakointi on tärkeää koulutuksen järjestäjän kannalta, oman alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ennakointi on viisasta myös talouden näkökulmasta. Vaikka kaikkia päätöksiä ei kevään aikana saatukaan, kaikille lienee selvää, että koulutuksen rahoitus sidotaan jatkossa sen vaikuttavuuteen. Puhutaan koulutuksen tuloksista, läpimenoajasta ja valmistuneiden työllistymisestä. Oikeat päätökset aloituspaikkojen ja opetuksen sisällön osalta parantavat koulutuksen järjestäjän tuloksia ja vaikuttavat positiivisesti saatavan rahoituksen määrään.

Hätiköintiä vältettävä

Joidenkin koulutuksen järjestäjien päätökset koulutuksen aloituspaikkojen määrästä ja niiden suuntaamisesta ovat olleet oman edun ja työelämän etujen vastaisia. Se kertoo siitä, että oikean ennakointitiedon tuottaminen ei ole onnistunut ja päätöksiä on valmisteltu hätiköiden. Nyt kannattaa pitää hermot kurissa ja miettiä, miten ennakointitietoa muodostetaan omaa päätöksentekoa varten.

Tietoa on saatavilla

Kunkin koulutuksen järjestäjän toiminta-aluetta ja sen tarjoamia koulutusaloja varten löytyy selvityksiä. Yritykset ovat useimmiten valmiita kertomaan tulevaisuuden odotuksistaan ja tarpeistaan. Edellisten vuosien tiedot valmistumisajoista ja työllistymisestä näyttävät eri alueiden ja alojen meneillään olevat trendit. Työvoimahallinnon tilastotkin auttavat kuvan muodostamisessa.

Määrätietoisuus valttia

Tietoa olisi tarjolla, mutta haasteena tuntuu usein olevan niiden järjestelmällinen kerääminen ja muokkaaminen päätöksenteon tueksi. Ennakointiin panostaminen kuitenkin kannattaisi, ja se olisi mahdollista aloittaa omilla päätöksillä. Oppilaitosten tulevat nimet tai hallinnolliset aluerajat eivät vaikuta työelämän tarpeisiin. Ne ovat olemassa ja ne kannattaa kartoittaa ilman turhaa odotusta.

Juha-Ville Mäkinen, asiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry