TES-neuvottelut käynnistyneet

Toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimuskaudet päättyvät 28.2.2022 ja neuvottelut uusiksi työehtosopimuksiksi on aloitettu.

Työntekijöiden työehtosopimukseen liittyen Rakennusteollisuuden ja Rakennusliiton yhteisiin asioihin keskittyvä ns. iso pöytä tapasi ensimmäisen kerran 18.1.2022. LVI-toimialan omiin tekstikysymyksiin keskittyvä ryhmä aloitti varsinaiset neuvottelut Rakennusliiton kanssa 20.1.2022 ja urakkahinnoittelua käsittelevät ryhmät toimivat tekstiryhmän rinnalla.

Myös neuvottelut toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi on aloitettu Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Sähkötekniset työnantajat STTA:n sekä Ammattiliitto Pro:n kanssa.

Tiedotamme jäsenyrityksiämme erikseen neuvottelujen etenemisestä.

24.1.2022