Tieto ei ole valtaa

Eläköityessään tai työpaikkaa vaihtaessaan työntekijä vie mukanaan valtavan määrän tietotaitoa. Usein tahattomasti, sillä hiljainen tieto ei itsestään huutele.

Hiljaista tietoa on kaikki se tieto, joka ei ole sanallista; kokemuksia, uskomuksia, mielikuvia, käytänteitä ja näkemyksiä. Sitä on haasteellista jakaa, muokata sanoiksi. Michael Polanyi kiteytti hiljaisen tiedon olemuksen sanomalla, että tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan.

Monessa yrityksessä on käytännössä käynnissä hiljaisen tiedon panttauskisat. Työntekijöille on tärkeää hallita tiedolla, ne ovat vaihdannan välineitä, joilla pyritään varmistamaan oma asema työmarkkinoilla. Usein myös ajatellaan, että jakamalla osaamisensa syö omaa kannikkaansa, tekee itsensä tarpeettomaksi.  Kuitenkin panttauskisassa ei jaeta palkintoja, päinvastoin se tekee hallaa kaikille.

Hiljainen tieto on potentiaalisesti valtaisa voimavara ja tietopankki yritykselle. Sen jakaminen on tärkeää, sillä vain jaettu tieto mahdollistaa henkilöstön ja organisaation kehittymisen. Tiedon jakaminen lisää vuorovaikutusta ja avoimuutta, tehostaa työtapoja: esimerkiksi huoltoyksikön hyvät käytänteet jaetaan eteenpäin tai lvi-asentajan asiakkailta kiitosta kerännyt toimintatapa jalkautetaan muillekin.

Johdon on luotava avoin, positiivinen ilmapiiri sekä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä korostava työskentelytapa koko organisaatioon. Se vaatii herkkyyttä vastaanottaa työyhteisön impulsseja ja sanattomiakin viestejä, kykyä kuunnella ja kannustaa. On siirryttävä yksilöiden kilpailusta yhteisön kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Tässä tapauksessa tieto ei ole valtaa. Hiljainen tieto on kokemustietoa: se on tarkoitettu jaettavaksi.

Pipsa Hiltunen, viestintäasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Blogit 4-2018