Skip to Content

Vastuullisuus

Tunnemme vastuumme rakennetun ympäristön, työelämän ja yhteiskunnan kehittämisessä. Huomioimme toimintamme sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristövaikutukset jokapäiväisessä työssämme. Vahva arvopohjamme ohjaa valintojamme. Haluamme esimerkillämme kannustaa jäseniämme ja muita alan toimijoita kehittämään toimintaansa yhä vastuullisemmaksi.

Vastuulliset toimintatavat

 • Viestimme avoimesti ja vastuullisesti niin jäsenillemme kuin eri sidosryhmille ja edistämme rakentavaa keskustelukulttuuria.
 • Olemme sitoutuneet hyvään hallintotapaan ja johtamiseen: huolehdimme mmm. datan asianmukaisesta käsittelystä ja toimimme GDPR:n mukaisesti.
 • Toimintamme on taloudellisesti eettistä ja kestävää: voimme huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vain, jos taloutemme on vakaalla pohjalla.
 • Olemme mukana Rakennusteollisuus RT:n Vastuullisuustiimin toiminnassa, joka koordinoi sen toimintaa vastuullisuuden eri osa-alueilla. Lue tiedote: Rakennusteollisuus laatii vastuullisuusohjelman ohjaamaan vastuullisuustyötä toimialatasolla.

Vastuullinen henkilöstöpolitiikka

 • Olemme avoin, syrjimätön ja tasa-arvoinen LVI-alan etujärjestö: emme suvaitse epätasa-arvoista kohtelua henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippuen. Työpaikallamme on nollatoleranssi työpaikkakiusaamisen suhteen.
 • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista tarjoamalla mm. joustavat työajat, etätyömahdollisuuden, perehdytyksen, työterveyspalvelut ja hyvinvointipalveluita sekä avoimen ja innostavan työyhteisön.
 • Meillä jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja kehittää osaamistaan.

Eettisyys ja läpinäkyvyys

 • Valvomme jäsentemme etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisten asioissa läpinäkyvästi ja yhteistyökumppaneitamme arvostaen.
 • Olemme jo vuosia tehneet työtä harmaan talouden torjumiseksi erilaisilla viestintäkampanjoilla yhdessä Rakennusteollisuus RT:n kanssa.

Ympäristövastuullisuus

 • LVI-alalla on valtava rooli hiilineutraalimpaa Suomea rakennettaessa: edistämme vihreää siirtymää viestinnän ja vaikutustyön keinoin niin jäsenistömme kuin muiden sidosryhmien suuntaan.
 • Pyrimme entistä energiatehokkaampiin toimintatapoihin ja toimitilaan: Pidämme toimistomme mahdollisimman paperittomana, käytämme sähköisiä allekirjoituksia, valitsemme ympäristöystävällisiä toimistotarvikkeita, lajittelemme jätteet asianmukaisesti, valitsemme mahdollisuuksien mukaan ympäristöä vähemmän kuormittavan liikkumisvaihtoehdon ja edellytämme ympäristövastuuta myös yhteistyökumppaneiltamme.
Back to Top