Tilastokeskus: Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja laski helmi-huhtikuussa 3,7 prosenttia

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja oli helmi-huhtikuussa 3,7 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Korjausrakentamisen arvo on kääntynyt laskuun loppuvuodesta 2019.

Kokeellisen tilaston mukaan korjausrakentaminen kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019 verrattuna edeltävään vuoteen. Vastaavasti vuonna 2018 kasvua oli 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2017.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen vuosimuutokset suhdannekuvaajassa, %

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhdannekuvaajien kehitys (2017=100), alkuperäinen sarja

Lisätietoja Tilastokeskuksen sivuilta.