Talotekniikka rakentamisen ja kiinteistönpidon kärkeen

LVI- ja talotekniset ratkaisut vaikuttavat rakennuksen ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä ylläpitokustannuksiin muita rakennusteknisiä ratkaisuja enemmän.

Talotekniikka on keskeisessä asemassa rakennuksen sisäolosuhteiden ja tarpeenmukaisen käytön kannalta, ja se tulee ottaa mukaan heti hankesuunnittelun starttivaiheessa. Kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset korostavat taloteknisen suunnittelun sekä järjestelmien valinnan, asennuksen ja kunnossapidon merkitystä.

Rakennusten elinkaaressa ja elinkaarikustannuksissa talotekniikan osuus on ratkaiseva. Siksi rakentamiselle pitäisi valita oma pääurakoitsija ja talotekniikalle oma. Seuraava vaihe kehityksessä on, että ensin valitaan tekninen toimija ja sen jälkeen rakennusurakoitsija.

Tutustu jäsenyrityksiimme

LVI-asennuksen toimialastrategia 2016-2018

LVI-asennuksen toimialastrategia 2016-2018 tarjoaa uusia ja ajantasaistettuja näkemyksiä siitä, miten LVI-asennusliike voi löytää uusia mahdollisuuksia ja keinoja menestyä vauhdikkaasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Tutustu Strategiaan 2016 – 2018.