LVI-alan vahva vaikuttaja ja edunvalvoja

LVI-TU kehittää jäsenyritystensä ja koko LVI-alan toimintaedellytyksiä. Vaikutamme suomalaiseen elinkeinopoliittiseen päätöksentekoon, ja valvomme jäsentemme etuja työmarkkinaneuvotteluissa.

Väkevä vaikuttaja

LVI-TU:n tavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan, jotta ne tukevat yrittäjyyttä ja jäsenyritystemme kilpailukykyä. Olemme alan aktiivinen toimija, ja meillä on suorat kontaktit yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Teemme työtä talotekniikka-alan toimintaedellytysten parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että jäsenyrityksemme tunnetaan pätevinä ja laadukkaina LVI-asennuksen palveluntuottajina.

Olemme laatineet yhdessä jäsenyritystemme kanssa LVI-asennuksen toimialastrategian 2016-2018.

Jämäkkä edunvalvoja

Yksi päätehtävistämme on LVI-alan työehtosopimustoiminta sekä yleinen työmarkkinapoliittinen edunvalvonta.

Valvomme jäsenyritystemme etuja työmarkkinakysymyksissä. Tavoitteenamme on, että jäsenemme saavat sellaiset työehtosopimukset, jotka mahdollistavat menestymisen LVI-asennusmarkkinassa.

Neuvomme jäseniämme työlainsäädännön sekä niitä sitovien sopimusten soveltamisessa. Jäsenistömme käytettävissä on ammattitaitoinen neuvontapalvelumme, konsultointi ja koulutus sekä erimielisyyksien käsittelymenettely.

LVI-TU on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän Keskusliittoa.

Jäsenyys kannattaalue miksi