Skip to Content

Toimiala

LVI on osa talotekniikkaa, joka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. LVI- ja talotekniset ratkaisut vaikuttavat merkittävästi rakennuksen ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä ylläpitokustannuksiin.

Lue lisää

Työelämäkumppani

Käynnistimme vuoden 2023 alussa uudenlaisen yhteistyöverkoston ammatillisten oppilaitosten kanssa. Verkoston tavoitteena on parantaa alan tutkintojen laatua, lisätä yritysyhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja mm. työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tutustu LVI-Työelämäkumppanuuteen

Tunnusluvut ja tilastot

LVIS-alan kokonaismarkkina on noin 6,4 mrd, josta putkiasennus oli noin 2,9, ilmanvaihto runsaat 1 mrd € ja sähkö 2,5 mrd €.

Lue lisää

LVI-alan koulutus

LVI-asennusalalla on hyvät työnäkymät. Alalla on runsaasti erilaisia työtehtäviä, joista jokainen löytää henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kiinnostustaan vastaavia vaihtoehtoja. LVI-asennusalalle pääsee erilaisia koulutuspolkuja pitkin.

Lue lisää

Asuminen

Kun talotekniikka toimii, koti on raikas, sisälämpötila miellyttävä ja putkisto ketterä. Olemme koonneet tähän osioon käteviä vinkkejä kodin talotekniikan ylläpitoon ja huoltoon.

Lue lisää

Työturvallisuus & työhyvinvointi

LVI-alalla työskentelevien ammattitaitoon kuuluu oleellisena osana vaarojen ennakointi ja riskien hallinta. Alalla onkin monia keinoja huolehtia työturvallisuudesta, esimerkiksi henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö, ennakointi sekä huomioimalla ja välittämällä työkaverista.

Lue lisää
Back to Top