LVI-asennusalan koulutus

LVI-asennusala tarjoaa runsaasti erilaisia työtehtäviä, joista kukin löytää henkilökohtaisia vahvuuksia ja kiinnostustaan vastaavia vaihtoehtoja. Alan työtehtäviin hakeudutaan koulutuksen kautta, koska niiden vaativuus edellyttää myös aloittelijalta riittävää osaamista. Väärin tehtyinä alan perustyötkin aiheuttavat turvallisuusriskin ja mahdollistavat mittavien omaisuusvaurioiden syntymisen.

Alalle tullaan useimmiten ammatillisen peruskoulutuksen kautta. Silloin taskussa on usein Talotekniikan perustutkinto. Opiskelu kestää kolmisen vuotta. Sen aikana opiskelija suuntautuu valitsemalleen LVI-asennusalan tehtäväalueelle, esimerkiksi putkiasennukseen, LVI-huoltoon, tekniseen eristykseen tai ilmastointiasennukseen.

Näyttötutkintojärjestelmä mahdollistaa etenemisen ja pätevöitymisen alan vaativampiin asennustehtäviin tai etumieheksi. LVI-asennusalalla on tarjolla useita ammatti- tai erikoisammattitutkintoja, jotka on suunniteltu alan asennustyötehtäviin valmistaviksi.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella LVI-alalla insinöörin tai rakennusmestarin tutkinnon. Ne valmistavat LVI-asennusalalla toimihenkilötehtäviin, esimerkiksi projektipäälliköksi tai projektin hoitajaksi. Yliopistotasolla alalla voi opiskella ja suorittaa Diplomi-insinöörin tutkinnon.

Lisätietoa LVI-alan koulutuksesta

lvi-ala.fi
Opetushallitus

Opas työssäoppimisen suunnitteluun

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alussa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen – työssäoppiminen – on uudessakin lainsäädännössä keskeinen asia. Suuri osa oppimisesta ja arvioinnista halutaan toteuttaa työpaikoilla. Katso oppaastamme vinkkejä työssäoppimisen suunniteluun.

Täsmäkoulutuksia keväällä 2018

Työsuhdekoulutus (LVI-TU)

Urakkahinnoittelukoulutus (LVI-TU)