Onnistunut putkiremontti

Vesi- ja viemärijohdot tulee uusia noin 50 vuoden iässä. Remonttitarpeeseen vaikuttavat putkien kunnon lisäksi pesutilojen kunto sekä mahdolliset lisääntyneet tukokset ja vuodot. Putkiremontti on taloyhtiön suurimpia korjauksia, joten sen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen pitää varata riittävästi aikaa, noin 1,5–2 vuotta. Remontoidun kiinteistön elinkaari pitenee, asuntojen ja koko kiinteistön arvo kasvaa, samoin asumismukavuus.

Ajoissa liikkeelle

Kiinteistö tarvitsee ajan tasaisen korjaussuunnitelman (PTS -Pitkän aikavälin toimintasuunnitelma- ja viiden vuoden kunnossapitoselvitys) ja tahtotilan huolehtia remontoinnista aikataulun mukaisesti. Putkiremonttihanke pitää käynnissä ajoissa, jotta taloyhtiölle, isännöitsijälle ja asukkaille jää riittävästi aikaa määritellä valintakriteerit, kartoittaa remonttivaihtoehdot ja urakoitsijat sekä tehdä päätös hankkeen aloittamisesta yhtiökokouksessa.

Esiselvitysvaiheessa putkien tekninen kunto selvitetään kuntoarvion tai kuntotutkimuksen avulla, myös märkätilojen kunto kartoitetaan suunnittelun pohjaksi. Tämän perusteella taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä tuovat taloyhtiön yhtiökokoukseen ehdotuksen putkiremontin käynnistämiseksi.

Hankesuunnittelu ja suunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitetaan toteutusvaihdot ja päätetään toteutuksen laajuus ja menetelmä. Putkiremontin yhteydessä usein uusitaan tai korjataan myös ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät sekä sähkö- ja telejärjestelmät. Hankesuunnittelun lähtökohta on usein tekninen ja hintaperusteinen, mutta lisäksi on huomioitava asukkaat, heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Hankesuunnitelma kannattaa tilata hankesuunnittelijalta, LVI-alan ammattilaiselta. Jotta putkiremontti sujuu suunnitellusti, se edellyttää asiantuntevan projektipäällikön palkkaamista. Yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen remontista, aikataulusta ja alustavasta budjetista hankesuunnitelman perusteella.

Hankesuunnitelman pohjalta alkaa varsinainen suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa laaditaan tekniset ja huonetilojen suunnitelmat. Tämä on tärkeä vaihe, joten siihen kannattaa varata vähintään puoli vuotta aikaa. Huolellinen ja ammattitaitoinen suunnitelma mahdollistaa hyvän lopputuloksen.

Toteuttajan valinta

Kun suunnitelmat ovat valmiina, on tarjouspyyntöjen aika. Niitä kannattaa pyytää 3–7 luotettavalta asennusliikkeeltä. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä on hyvä selvittää ehdokkaiden referenssit, toimintatavat ja osaaminen. Lisäksi luottotiedot kannattaa tarkistaa. Mikäli naapurustossa on tehty putkiremontteja, kannattaa sieltä kysellä kokemuksia.

Toteuttajaksi  kannattaa valita luotettava ja osaava yritys, jolla on kokemusta ja referenssejä vastaavista hankkeista.

Toteutusvaihe

Ennen putkiremontin aloittamista kannattaa sopia pelisäännöt tilaajan (asukkaiden) ja urakoitsijan välille. Tekniseen toteutuksen ja aikataulun lisäksi on tärkeää sopia muun muassa tiedotuksesta ja työturvallisuudesta työmaalla.

Kerrostalossa remontti toteutetaan yleensä raputtain. Asuntokohtainen remonttiaika on useimmiten  6-8 viikkoa, jolloin pesutilat eivät ole  käytössä. Tilapäiset pesutilat voidaan järjestää taloyhtiön saunatiloihin tai pihalle. Urakoitsija antaa usein ohjeistuksen asunnon suojauksesta. Se myös suojaa työskentelyalueet. Asukkaan kannattaa huolehtia arvotavaroiden suojauksesta muun muassa pölyn varalta.

Asumismukavuuden kannalta on suositeltavaa muuttaa pois putkiremontin ajaksi.

Hanke maalissa

Kun asennustyöt on tehty, pidetään vastaanottotarkastus taloyhtiön ja urakoitsijan toimesta. Myös osakkaat voivat ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja virheet. Kun puutteet ja virheet on korjattu, hanke on maalissa. Putkiremontin takuuaika on yleensä kaksi vuotta, jonka jälkeen pidetään takuutarkastus.

Ylläpito ja huolto

Kiinteistön kunnon varmistamiseksi kannattaa tehdä talotekniikka-alan yrityksen kanssa  huolto- ja ylläpitosopimus, jossa  määritellään teknisten järjestelmien vuosihuollot ja niiden ajankohdat. Kiinteistön arvon ylläpitämisen kannalta on tärkeää huoltaa tekniikka vuosittain, ilmanvaihto jopa kaksi kertaa vuodessa.

Hinta

Keskimäärin putkiremontti maksaa pääkaupunkiseudulla noin 890 noin €/m2 ja muualla Suomessa noin 790 €/m2. Ero johtuu siitä, että pääkaupunkiseudulla putkiremontin yhteydessä tehdään enemmän muitakin korjaustoimia. Yleisimpiä ovat sähkö- ja televerkot, taloyhtiön yhteiset tilat, energiatehokkuutta parantavat korjaukset sekä piha-alueet ja salaoja- ja sadevesiputkiston uusiminen.

Putkiremontin hinta määräytyy remontin laajuuden, toteutustavan, asunnon koon sekä tuotteiden mukaan ja alueen kilpailutilanteen mukaan. Putkistosaneerauksen yhteydessä avataan usein kiinteistön rakenteita, jolloin on järkevää samalla tehdä muitakin korjauksia.

Menetelmät

Putkiremontti-infograafit

Linkkejä

Tutustu jäsenyrityksiimme