Palveleva LVI-asennusala

Tilaajat ja loppukäyttäjät vertailevat vaihtoehtoja entistä enemmän: hintakriteeri on vielä ykkönen, mutta palveluun kiinnitetään huomiota entistä enemmän. LVI-asennusala on hiljalleen siirtymässä suorituskeskeisyydestä asiakaslähtöisempään toimintaan.

LVI-asennusliikkeet kehittävät toimintojaan asiakaslähtöisimmiksi. Monen urakoitsijan repertuaarista löytyy erilaisia putkiremonttikonsepteja. Palveluksi muuttuessa myös LVI-asennus saa uusia ulottuvuuksia, ja lisää valintakriteerejä; remontin läpimenoaika, asukasviestintä, tilapäisjärjestelyt, työmaa- ja asukastoimintojen yhteensovittaminen jne. Tämä antaa tilaajalla ja asukkaalle mahdollisuuden valita omaan kiinteistöönsä tai taloyhtiöönsä sopiva hanke ja toimintatapa. 

Palvelua kannattaa siis pyytää ja kuvata haluamansa palvelutaso tarjouspyynnön yhteydessä. Usein hyvä palvelu ei edes maksa enempää kuin mitä tuhlataan epäselvien asioiden hoitamiseen hankkeen aikana. Suunnittelija ja urakoitsija osaavat kyllä tehdä asiat oikein, kun niistä on sovittu selkeästi.

Tutustu jäsenyrityksiimme