LVI-Työelämäkumppani

LVI-TU käynnisti vuoden 2023 alussa ammatillisten oppilaitosten kanssa uudenlaisen yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on parantaa talotekniikka-alan tutkintojen laadunvarmennusta, lisätä yritysyhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja mm. työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkostossa on LVI-TU:n ja oppilaitosten lisäksi mukana alan yrityksiä ja opetusalan asiantuntijoita.

LVI-TU - Työelämäkumppani

Hyödyt

LVI-Työelämäkumppani-oppilaitokset sitoutuvat tiettyihin laatukriteereihin sekä kehittävät toimintamalleja ja käytänteitä. Paikalliset yritykset puolestaan voivat suunnitella työssäoppimispaikkoja ja -työmaatoimia helpommin, kun toimintamallit ovat etukäteen selvillä, ja he voivat luottaa oppilaitosten laatuun.

Toiminta

LVI-Työelämäkumppaniverkosto saa toisiltaan vertaistukea ja tietoa toimivista käytänteistä. Oppilaitokset pääsevät valtakunnallisesti arvioimaan tutkintojen perusteiden toimivuutta ja tekemään aloitteita tutkintojen sisällön kehittämiseksi. Lisäksi kehitetään koulutuksen laadunhallintaan liittyviä toimintamalleja ja apuvälineitä.

Verkostoon kuuluville oppilaitoksille ja opettajille järjestetään mm:

  • Säännöllisiä katsauksia alan koulutukseen ja työelämään liittyvistä asioista.
  • Tietoiskuja koulutukseen ja työelämään liittyvistä muutoksista.
  • Työehtosopimuksen sisältöön ja urakkahinnoitteluun liittyviä koulutuksia.
  • Teollisuuden järjestämiä tuote- ja järjestelmäkoulutuksia.
  • Seminaareja ja muita kohtaamisia.

Työelämäkumppanioppilaitokset ja verkoston toimet näkyvät LVI-TU:n viestinnässä. Liitto kannustaa jäsenyrityksiään tekemään yhteistyötä verkoston oppilaitosten kanssa ja tarvittaessa auttaa yhteistyön käynnistämisessä sekä ylläpitämisessä. Työelämäkumppanit voivat käyttää LVI-Työelämäkumppani -nimeä ja logoa omassa viestinnässään.

Kumppanioppilaitokset

Tutustu verkoston oppilaitoksiin.

Materiaalit ja media

Sitoumuslomake (word)  I  Esite (pdf)  I  Logot

Mediatiedote 20.3.2023: LVI-alan oppilaitoksista työelämäkumppaneita

Organisaatio

Verkostossa on mukana LVI-TU:n lisäksi LVI-teollisuusyrityksiä sekä opetusalan asiantuntijoita. Tutustu verkoston organisaatioon.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen
p. 045 899 9388