Skip to Content

LVI-Työelämäkumppani

LVI-Työelämäkumppaniverkostossa on LVI-TU:n ja oppilaitosten lisäksi mukana alan yrityksiä ja opetusalan asiantuntijoita. Verkoston tavoitteena on parantaa talotekniikka-alan tutkintojen laatua, lisätä yritysyhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja mm. työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hyödyt oppilaitoksille ja yrityksille

  • LVI-Työelämäkumppanioppilaitokset sitoutuvat tiettyihin laatukriteereihin sekä kehittävät toimintamalleja ja käytänteitä.
  • Paikalliset yritykset puolestaan voivat suunnitella työssäoppimispaikkoja ja -työmaatoimia helpommin, kun toimintamallit ovat etukäteen selvillä, ja he voivat luottaa oppilaitosten laatuun.

Verkoston toiminta

  • LVI-Työelämäkumppaniverkoston oppilaitokset saavat toisiltaan vertaistukea ja tietoa toimivista käytänteistä.
  • Oppilaitokset pääsevät valtakunnallisesti arvioimaan tutkintojen perusteiden toimivuutta ja tekemään aloitteita tutkintojen sisällön kehittämiseksi.
  • Verkostossa kehitetään koulutuksen laadunhallintaan liittyviä toimintamalleja ja apuvälineitä.
Lue tarkemmin

Kumppanioppilaitokset

 Jedun, Optiman, Redun, Riverian, Salpauksen, Savon Ammattiopiston ja Sedun esittelyt lisätään sivuille piakkoin.

Organisaatio

Verkostossa on mukana LVI-TU:n lisäksi LVI-teollisuusyrityksiä sekä opetusalan asiantuntijoita. Tutustu verkoston organisaatioon.

Materiaalit

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top