Skip to Content

Työturvallisuus & työhyvinvointi

Työturvallisuus on meidän kaikkien asia, mutta erityisesti yrityksen johdon on sitouduttava ja mahdollistettava työturvallisuuden kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Ennakoimalla, huolehtimalla työmaan siisteydestä, käyttämällä henkilösuojaimia, noudattamalla oikeita työmenetelmiä ja -asentoja sekä välittämällä työkaverista päästään jo pitkälle työturvallisuuskulttuurin parantamisessa.

ePerehdys

Kerran vuodessa verkossa suoritettavalla ePerehdytyksellä voidaan korvata nykymuotoinen työmaalla tapahtuva yleisperehdytys. Työmailla voidaan tämän jälkeen keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin.

Lue lisää
Jäsensisältöä

Työhyvinvoinnin merkitys yritykselle

Työntekijöiden sairauspoissaolot aiheuttavat vuositasolla jopa 5 %:n kustannuslisän yritysten palkkakustannuksiin.

Lue lisää

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja

Kimmo Nurmela Asiantuntija +358 40 300 5525 kimmo.nurmela@lvi-tu.fi

Ajankohtaista!

Back to Top