Toive on talotekniikan vahvin suhdannenäkymä

Rakentamiseen povattu käänne parempaan näkyy orastavana uskon vahvistumisena LVI-urakoitsijoiden parissa. Suhdannetilanteen arvioidaan paranevan lievästi syksyyn tultaessa. Rakentamisen ketjun häntäpäässä tulevaan talotekniikkaan uudistuotannon käynnistyminen vaikuttaa puolen vuoden viiveellä.

Talotekniset modernisoinnit kantavat

LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastanneista melkein puolet pitää uudisrakentamisen tilannetta vielä heikkona. Syksyyn on ladattu kovia odotuksia, sillä yli 90 % vastaajista odottaa tilanteen kääntyvän vähintäänkin tyydyttäväksi.

Korjausrakentaminen on hyvällä tasolla reilulla kolmanneksella ja tyydyttävällä melkein puolella urakoitsijoista. Tilanteen ounastetaan jatkuvan samansuuntaisena syksyllä 2016. Ylläpitotoimintoihin suhdanteiden ei uskota vaikuttavan samassa laajuudessa kuin uudis- ja korjausrakentamiseen. Huolto on vähintään tyydyttävällä tasolla 80 %:lla vastaajista, ja valoisahko vire tuntuu kantavan loppuvuotta kohti.

– LVI-asennuksen tilannetta voi pitää kohtuullisena ja odotuksia perusteltuina. Talotekniset modernisoinnit ovat kantaneet ankean ajan yli, ja odotettu uudistuotannon elpyminen toisi kipeästi kaivattua työkantaa, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä toteaa.

Korjausrakentaminen edelleen puolet liikevaihdosta

Tällä hetkellä korjausrakentamisen osuus on puolet LVI-urakoitsijoiden liikevaihdosta. Uudisrakentaminen kattaa kolmanneksen ja huolto 20 %.

Vastaajista liki puolella liikevaihto on noussut keskimäärin 18 %. Myös toiminnan kannattavuus on hieman kohentunut, sillä 37 % vastaajista piti sitä hyvänä (2014: 20 % hyvä).

Rakentamisen elpyminen näkyy tarjouspyyntölaatikossa: urakoitsijat pystyvät vastaamaan 77 %:iin tarjouspyynnöistä. Niistä noin neljännes toteutuu urakaksi.

Lomautukset ovat tähän vuodenaikaan rakennusalalla tavanomaisia. LVI-henkilöstöstä oli maaliskuussa lomautettuna 4,5 %, mikä on selkeästi vähemmän kuin kolmena edeltävänä keväänä. Keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on normaalitasoinen 4 kuukautta.

– Suomen taloudessa rakentamiseen on ladattu suuria toiveita. Ei rakentaminen yksin Suomea lamasta nosta. Käänteen kestävyydestä ei ole takeita, jos talouskasvu pysyy kituliaana pitkän aikaa ja kaivatut kilpailukykyloikat jäävät vaatimattomaksi tasajalkateputteluksi, Syrjälä sanoo.

Vuonna 2015 LVI-asennuksen arvo oli 3,2 miljardia euroa. LV:n osuus oli vajaat 2 600 ja IV:n runsaat 600 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisen markkina supistui 1 %, korjausrakentaminen kasvoi 3 % ja kunnossapito 2 %. Kokonaisuudessaan markkina kasvoi 2,4 %.

Tutustu LVI-asennuksen suhdannekyselyn kevät 2016 -tuloksiin

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n maaliskuussa 2016 toteuttamaan LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastasi 85 jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 32.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, p. 050 352 5120,
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939,

Mediatiedote 5.4.2016