Tonttitarjonnan ja kaavojen haasteet jarruttavat rakentamista

Rakennusliikkeiden mukaan kolme isointa ongelmaa tonttimarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa ovat kaavoitetun tonttimaan riittävyys, tonttien korkea hintataso ja liian yksityiskohtaiset kaavat.

Noin kolme neljästä pitää näitä keskeisinä haasteina. Lisäksi yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, ettei tonttitarjonta tue kilpailua rakentamisessa. Kannat perustuvat tonttibarometriin, jonka Rakennusteollisuus RT, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto ovat toteuttaneet.

Kaavojen liiallinen yksityiskohtaisuus on rakentajien mielestä jopa kaikkein keskeisin ongelma. Sen mainitsi yli 90 prosenttia rakentajista. Kyselyn vastaajat edustivat koko Suomea, mutta pulma on pahin pääkaupunkiseudulla.

”Helsingin seudulla suuri osa hankkeista pääsee käyntiin vasta kaavamuutoksen jälkeen, koska kaikkia detaljeja ei käytännössä ole tarkoituksenmukaista noudattaa.  Yksityiskohtiin takertuvat kaavat hidastavat hankkeita ja synnyttävät turhia kustannuksia. Kaavoissa saatetaan säädellä niin parvekkeiden mallia kuin julkisivusaumojen materiaaliakin”, toteaa talonrakentamisen toimialajohtaja Kim Kaskiaro Rakennusteollisuus RT:stä.

Tonttitarjonta kilpailun esteenä

Eräs vastaaja kommentoi kyselyn vapaassa palautteessa: ”Kaavoitusvaihe kestää liian pitkään. Tämä rajoittaa todella voimakkaasti rakentamisen määrää ja nostaa harvojen rakentamiskelpoisten tonttien hintoja.”

Ylisääntely ja kilpailua vähentävät tontinluovutusehdot nousivat vahvasti esiin myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston viime keväänä julkaisemassa selvityksessä Asuntotuotannon kilpailun esteet pääkaupunkiseudulla. Loppuraportin mukaan kuntien menettelytavat vaikeuttavat pienten ja keskisuurten rakennuttajien ja rakennusliikkeiden mahdollisuuksia saada tontteja. Kompastuskivenä ovat myös monipolviset, pitkälliset kaava- ja lupaprosessit, jotka ovat riskialttiita ja sitovat resursseja.

Rakennusteollisuuden Kaskiaro on tyytyväinen siihen, että hallituksen rakenneohjelmassa on tartuttu näihin haasteisiin. ”Tonttitarjontaan aiotaan puuttua muun muassa metropolihallinnon avulla ja asettamalla kunnille nykyistä sitovampia kaavoitustavoitteita. Samoin on tarkoitus purkaa kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä kilpailun esteitä.”

Tonttibarometri 2014 (pdf)

Ympäristöministeriö

Rakennusteollisuus RT