Työehtosopimusten solmimista tietokoneen ruudulla

LVI-TU100: Työehtosopimusten solmimista tietokoneen ruudulla

Siirryin LVI-TU:n palvelukseen vuoden 2020 ensimmäisenä päivänä. Toimiala it­sessään oli minulle uusi. Toimitusjohtajan posti sisälsi itselleni sekä entuudestaan tuttuja elementtejä että myös valtavan paljon uutta opeteltavaa.

Työehtosopimusten maailmaan ja neuvottelukulttuuriin olin päässyt perusteellisesti sisälle reilu vuosikymmen sitten työskennellessäni työmarkkinakysymysten parissa rakennusteollisuudessa. Tämä puoli tehtävistäni olikin siis dynamiikaltaan tuttua, joskin vuosia oli vierähtänyt edellisistä neuvotteluista.

Työehtosopimusten solmimista tietokoneen ruudullaKorona muutti perinteisen neuvottelukäytännön

Oli hyvin tiedossa, että saisin tarttua heti ensitöikseni neuvottelukunnan vetäjänä LVI-toimialan työehtosopimusneuvotteluihin koko rakennusalan sopimuskausien lähestyessä keväällä loppuaan. Koin lähtötilanteen mielenkiintoiseksi neuvotteluryhmien kokoontuessa ensimmäistä kertaa. Tuttu tunne siis vuosien takaa neuvotteluprosessiin lähdettäessä.

Se, miten vuoden 2020 neuvotteluprosessi sitten saatettiin loppuun, ei sen sijaan ollut tuttua kenellekään. Ei omalle neuvottelukunnalle, ei neuvottelukumppaneille eikä myöskään muissa pöydissä neuvotteluja tuona keväänä käyneille. Uutuudenviehätyksestä pääsivät neuvotteluissa nauttimaan myös kaikki pitkänlinjan ”tessintekijät”. Kuten koko yhteiskuntaan myös kevään neuvotteluprosessiin löi vahvasti oman leimansa koronakriisin puhkeaminen.

Työehtosopimusneuvotteluissa on kautta aikain ollut varsin paljon merkitystä sillä, että osapuolet jaksavat fyysisesti olla läsnä ja käydä neuvotteluja vaihtelevasti sekä isommissa että pienemmissä ryhmissä.

Koronakevät toi tähän kuitenkin muutoksen. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa normaali kanssakäyminen ihmisten välillä katkesi kuin veitsellä leikaten. Etätyöstä tuntui tulevan uusi normaali.

Huoltotoiminta hyytyi

Työmailla talotekninen urakointi jatkui keväällä suhteellisen vähin vaurioin, mutta esimerkiksi talotekniset huoltotyöt kokivat dramaattisen pudotuksen. Taloyhtiöt ryhtyivät korostetun varovaisiksi ja teettivät pahimmassa koronavaiheessa vain aivan välttämättömimmät huoltotyöt. Tes-pöydässä pohdittiin luonnollisesti, mihin uudenlainen kriisitilanne johtaa jatkossa tarjolla olevien töiden osalta.

Liittotasolla perinteiset työehtosopimusneuvottelut saatettiin keväällä loppuun sittemmin kaikille tutuksi tulleella Teams-työkalulla. ”Digitaalisten” neuvottelujen dynamiikassa oli selkeitä eroja verrattuna perinteiseen neuvottelutapaan. Molemminpuolista tahtotilaa sopimuksen saavuttamisesta tekniikan muutos ei kuitenkaan muuttanut. Ratkaisuun lopulta päästiin uutta neuvottelutapaa sopimuskumppanien välillä rakentavasti opetellen ja hyvässä hengessä.

Koronatilanne ei ole hellittänyt otettaan vuoden 2020 lopulla. Kevään tes-neuvottelujen yhteydessä solmimme Rakennusliiton kanssa erillissopimuksen, jolla yksinkertaistimme koronan vuoksi tapahtuvaa lomautusprosessia. Tätä sopimusta myös jatkettiin vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen mahdollistamalla kevennetyllä mallilla on ollut selkeä tilaus yrityksissämme.

Yhteiskunnassamme jatketaan edelleen laajalti etätöiden tekemistä. Vuoden 2021 osalta taloteknisten töiden kokonaisnäkymä on koronatilanteen vuoksi vielä hämärän peitossa. Liitto jatkaa kuitenkin työtään myös tulevaisuuden työehtosopimusten solmimiseksi. Näin tehdään, tapahtuvatpa neuvottelut sitten jatkossa fyysisellä läsnäololla, digitaalisesti tai tarvittaessa jonkinlaista hybridimallia soveltaen.

Kuva: Tiia Javanainen, Purotoe Design