Työturvallisuuspakki avautui

Hyvä turvallisuus kuuluu kaikille, ja hyvä turvallisuusmateriaali. Rakennustuoteteollisuus RTT:n työturvallisuusryhmä on koonnut kaikille avoimen  työturvallisuuspakin.

Pakin kohderyhmäksi valikoitui erityisesti pk-yritykset. Sisällöstä haluttiin mahdollisimman käytännönläheinen, josta pk-yrittäjä löytää helposti omaan käyttöön otettavaa ohje- ja opasmateriaalia, esimerkiksi käytännönläheisiä työkaluja turvallisuusjohtamisen avuksi. Jokainen yritys voi myös räätälöidä aineistoja eteenpäin oman yrityksen näköiseksi ja lisätä mukaan omia käytäntöjään.

  • Asiaa on paljon, joten liikkeelle lähdettiin ihan perusasioista eli toimialan fyysisistä työympäristöistä. Sitten siirrytään ohjeiden, määräysten ja toimintatapojen kautta inhimillisen toiminnan vaikuttamisen keinoihin. Jokaisen työpaikalla työskentelevän oikeanlaisella käytöksellä ja asenteella on suuri merkitys, kun halutaan viedä turvallisuutta eteenpäin, kuvaa työturvallisuuspakin sisältöä RTT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja Jussi Puustinen CRH Finland Services oyj:stä.

Koko rakennusalan yhteinen, kymmenvuotinen Nolla tapaturmaa 2020 -hanke päättyi viime vuonna. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset puolittivat sen aikana tapaturmataajuutensa nykyiseen alle 20:een. Myös tapaturmien vakavuus pieneni, yli kolmen päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien osuutta kaikista tapaturmista saatiin pienennettyä neljänneksellä.

Haasteita on kuitenkin edelleen paljon ja työ turvallisuuden eteenpäin viemiseksi rakennusalalla jatkuu. Siinä työssä uusi Työturvallisuuspakki on oiva työväline. Rakennustuoteteollisuuden yhdessä koostama, kaikkien hyödynnettävissä oleva työturvallisuuspakki.fi-sivusto aukesi verkossa 18.05.2021.

Työturvallisuuspakki.fi