Ulkomaisen työvoiman osuus rakennustyömailla on vakiintunut

Uudellamaalla keskimäärin joka kolmas talonrakennusalalla työskentelevä on ulkomaalainen ja muualla maassa lähes joka kymmenes. Osuus ei ole merkittävästi muuttunut tällä vuosikymmenellä. Infrarakentamisessa ulkomaalaisia on vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Rakennusteollisuus RT:n tuoreimmasta työvoimakyselystä.

  • Rakentaminen ja siten myös ulkomainen työvoima keskittyvät pitkälti eteläiseen Suomeen. Uudellamaalla ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on vaihdellut talonrakennustyömailla 25 ja 33 prosentin välillä vuodesta 2010 lähtien. Tästä näyttää muodostuneen jonkinlainen vakiotaso, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro sanoo.

Vakiintumisesta kertoo myös se, että kyselyn mukaan odotukset ulkomaisen työvoiman osuuden kehityksestä ovat entistä maltillisempia. Koko maassa vastaajista 36 prosenttia, vähemmän kuin missään aiemmassa kyselyssä, arvioi osuuden kasvavan. Valtaosa eli 60 prosenttia uskoo sen pysyvän ennallaan.

  • Rakennusalan ulkomaisesta työvoimasta virolaisia on edelleen eniten. Monet virolaiset työntekijät ovat asettuneet pysyvämmin Suomeen, ja osa on perustanut suomalaisia yrityksiäkin. Viron kautta tulee entistä enemmän myös ukrainalaisia, Kaskiaro mainitsee.

Tilastojen perusteella myös Puola, Latvia ja Liettua kuuluvat maihin, jotka lähettävät eniten rakentajia Suomeen.

  • Itäisestä Euroopasta löytyy etenkin raskaan rakentamisen, kuten raudoituksen, muottitöiden ja julkisivutöiden osaamista. Varsinkaan näihin tehtäviin ei ole riittänyt tarpeeksi suomalaisia tekijöitä.

Rakennusalan työllisten kasvu 30 000

Rakentaminen on ollut vuodesta 2015 lähtien vahvassa noususuhdanteessa, joka on nyt taittumassa. Rakennusalan työllisyys on kasvanut yhteensä lähes 30 000 henkilöllä, ja viime vuonna alalla oli keskimäärin 198 000 työllistä.

  • Valtaosa työpaikoista on mennyt suomalaisille. Maaliskuussa rakennusalan työttömyyskassassa työttömyyspäivärahaa saavien määrä oli lähes puolet vähemmän kuin tasan neljä vuotta aiemmin, Kaskiaro kertoo.
  • Rakentamisen työttömyysaste oli viime vuoden lopussa vain neljä prosenttia. Täystyöllisyyttä on käytännössä mahdoton saavuttaa, koska esimerkiksi työntekijöiden asumispaikka tai osaaminen eivät aina kohtaa avoimien töiden kanssa.

Kaskiaro arvioi, että rakentamisen työllisyys on kääntymässä ensi vuonna laskuun. Voimakkaat suhdannevaihtelut ovat yksi syy siihen, että oman työvoiman osuus on trendinomaisesti vähentynyt rakennusyhtiöiössä jo yli kymmenen vuoden ajan. Aliurakoinnilla ja vuokratyövoimalla voidaan joustavammin vastata vaihteleviin kysyntä- ja osaamistarpeisiin. 

Taustatietoja työvoimakyselystä

Rakennusteollisuus RT:n työvoimakysely toteutettiin talonrakennusteollisuudessa kahdeksannen ja infrarakentamisessa kolmannen kerran. Tietoja kysytään läpileikkauksena yhdeltä päivältä, tällä kertaa 27. 2.2019. Talonrakennusteollisuuden kyselyyn vastasi 174 yritystä ja infratoimialan kyselyyn 43 yritystä.

Työvoimakyselyn aineistot löytyvät RT:n verkkosivuilta.