Uudet asetukset korvaavat rakentamismääräyskokoelman

Ympäristöministeriön uudet asetukset tulevat korvaamaan rakentamismääräyskokoelman vuoden vaihteessa. Asetusluonnosten mukaan uudet asetukset tulevat sovellettaviksi kohteissa, joihin haetaan rakennuslupaa 1.1.2018 jälkeen.

Talotekniikka-alan keskeiset uudet asetukset ovat Asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista, Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä Asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Näillä korvataan rakentamismääräyskokoelman osat D1, D2 ja D3.

Keskeistä on rakenteellinen muutos rakentamiskokoelman laajasta määräys- ja ohjetekstistä napakaksi asetustekstiksi. Uudet asetukset antavat selkeät määräykset suunnittelulle sekä käyttöönoton mittauksille. Rakentamismääräyskokoelmaan verrattuna asetuksista on poistunut suunnittelua koskevat ohjeet ja taulukot: asetukset antavat siis tilaa uusille suunnitteluratkaisuille. Ne myös ohjaavat käyttöönoton mittauksia siihen, että kohde on valmis ennen käyttöönottoa.

Sen sijaan asetusluonnosten mukaiset sisältömuutokset – tekniset vaatimustasot, raja-arvot tms. – tulevat olemaan vähäisiä.

Lopullisia asetuksia ei ole vielä julkaistu, joten vasta julkistamisen jälkeen asetusten tarkempi sisältö ja voimaantulon ajankohta varmistuvat.

Lue aiheesta lisää Talotekniikka-lehdestä.