Uusien hankintalakien voimaantulo myöhästyi

Suomi ei saanut hankintadirektiivejä implementoitua osaksi kansallista lainsäädäntöä määräajassa. Uudet hankintalait olisi pitänyt saada voimaan 18.4.2016 mennessä, mutta lakiesitykset ovat edelleen oikeusministeriön laintarkastuksessa. Koska hankintalait myöhästyivät, alkoi 18.4.2016 hankintadirektiivien välitön oikeusvaikutus ja siirtymäkausi.

Työ-ja elinkeinoministeriö on antanut siirtymäkauden järjestelyistä tiedotteen, jossa se kehottaa hankintayksiköitä ottamaan huomioon hankintadirektiivien ehdottomat, selkeät ja tarkat määräykset. Tällä tarkoitetaan sitä, että hankintadirektiivien ehdottomia, riittävän selkeitä ja tarkkoja säännöksiä noudatetaan hankintamenettelyihin, jotka ovat alkaneet 18.4.2016 tai sen jälkeen.

Siirtymäkauden alkaminen uudisti myös HILMA-hankintailmoituskanavan säännöksiä. Uusien säännöksien mukaan tarjouspyyntöasiakirjat tulee olla saatavilla sähköisesti ja tarjouspyyntöasiakirjat tulee olla saatavilla hankintailmoituspäivänä kaikissa hankintamenettelyissä laissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei saa myöskään pyytää enää maksua.

Uudet hankintalait on tarkoituksena saada tämän kuun alkupuolella eduskuntaan ja lähetettäväksi valiokuntiin. Lait on tarkoitus saada voimaan loppuvuodesta 2016. Siirtymäkauden sääntelyä sovelletaan kunnes uudet hankintalait ovat voimassa.

Pia Kilpeläinen, Lakimies
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry