Skip to Content

EK: Luodaan Suomelle menestyksen mahdollisuudet

Suomi on pudonnut talouskehityksessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kyydistä. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa väestö ikääntyy kovalla vauhdilla. Olemme joutuneet ylläpitämään hyvinvointiamme kasvavassa määrin velkarahalla. Ilman suunnanmuutosta hyvinvoinniltamme uhkaa pudota pohja. On aika kiriä kiinni muut Pohjoismaat, toteaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Suomen väestö vanhenee vauhdilla

Suomi on pudonnut talouskehityksessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kyydistä. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa väestö ikääntyy kovalla vauhdilla ja työllisten määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin vähenee. Osaajapula vaivaa jo lähes kaikkia toimialoja.

Julkinen velka on Pohjoismaiden korkein

Olemme joutuneet ylläpitämään hyvinvointiamme kasvavassa määrin velkarahalla. Velkaa ei kuitenkaan voi kasvattaa loputtomiin ja Suomen verotuksen taso on jo kipurajalla. Ilman suunnanmuutosta Suomen julkinen talous on kriisiytymässä ja hyvinvoinniltamme uhkaa pudota pohja.

On aika kiriä kiinni muut Pohjoismaat.

Miten se tehdään?

Työllä.

Mitä suurempi osa väestöstä on töissä, sitä paremmin pystymme pitämään huolta kaikkien hyvinvoinnista. Työn tekemisen esteitä on purettava nopeasti. Työikäisiä ja -kykyisiä tarvitaan lisää myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Yhteistyöllä.

Pienenä kansana meidän on toimittava yhteistyössä, ei pelkästään keskenämme, vaan Euroopan Unionissa ja kansainvälisesti.   

Innovaatioilla, riskinotolla ja kasvuhaluk­kuu­della.

Esimerkiksi puhdas siirtymä on ennennäkemätön mahdollisuus Suomen yrityksille. Siihen mahdollisuuteen on uskottava ja tartuttava nopeasti.  

Sisulla.

Ja sitä löytyy onneksi suomalaisista aina. 

Kuva, lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Back to Top