Skip to Content

Jäsenkysely 2023: Jäsenet pääosin tyytyväisiä liiton toimintaan

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toukokuussa 2023 toteuttaman jäsenpalvelukyselyn mukaan jäsenet arvostavat eritoten liiton jäsenneuvontaa sekä jäsentiedotusta. Kehityskohteeksi nostettiin muun muassa ammattitaitoisen työvoiman saanti: tähän olemmekin tarttuneet isolla kädellä.

Ketterä jäsenpalvelu toimintamme kivijalka

Jäsenet pitävät jäsenneuvontaamme asiantuntevana ja ripeänä: vastaajista 87 %:n mielestä työsuhdeneuvonta ja liki 90 %:n mielestä laki- ja sopimusehtoasioiden neuvonta on vähintäänkin hyvää. Kolmannes vastaajista piti urakkahinnoitteluneuvontaa tyydyttävänä ja 63 % hyvänä tai erittäin hyvänä. Lähes kaikkien vastaajien (97 %) mielestä henkilöstämme kanssa on helppo asioida.

Osaavan työvoiman saannin varmistaminen yksi kärkitoimistamme

Kyselyyn vastanneet löysivät kehitettävää alan koulutuksen aloituspaikkoihin ja sisältöihin sekä ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyvässä vaikutustyössä.

  • Alkuvuodesta käynnistämämme LVI-Työelämäkumppaniverkosto oppilaitosten kanssa kehittää tutkintojen työelämävastaavuutta ja koulutuksen laatua, ja vastaa siten jäsentemme toiveisiin koulutuksen sisällöistä sekä ammattitaitoisen työvoiman saannista. Myös vetovoimahanke jatkuu: teemme erilaisia toimenpiteitä alan veto- ja pitovoiman eteen yhdessä muiden liittojen kanssa, toimitusjohtaja Mika Hokkanen kertoo.

Reilut 70 % vastaajista katsoi liiton onnistuneen hyvin elinkeinopoliittisessa edunvalvontatyössä. Vastaajista yli 60 % arvioi, että olemme onnistuneet hyvin työehtosopimusten solmimisessa. Puolet vastaajista piti liiton vaikuttamistyötä alaa koskeviin poliittisiin ja viranomaispäätöksiin onnistuneena.

Vaikutustyötämme talotekniikan aseman parantamiseen kiinteistö- ja rakennusklusterissa arvioitiin olevan pääosin hyvää (60 %). Jatkamme tätä työtä entistä vahvemmin Talotekniikkaliiton kautta.

Jäsentiedotus oleellinen osa jäsenpalvelua

Vastaajista 96 % katsoi jäsentiedotuksemme onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin. Erityisesti viikoittaista jäsenkirjettämme pidettiin selkeänä ja toimivana tiedotuskanavana.

Liiton medianäkyvyyden katsoi hyväksi reilut 60 %, ja vajaa 40 % tyydyttäväksi. Sosiaalisen median kanaviamme 62 % arvioi hyviksi ja 38 % tyydyttäviksi.

LVI-TU uusii tänä vuonna niin visuaalisen ilmeensä kuin verkkosivunsa.

  • Panostamme verkkosivu-uudistuksessa erityisesti kohderyhmäkohtaisiin sisältöihin sekä jäsenosion käytettävyyteen. Uusi visuaalinen ilme tukee verkkosivujemme muutosta. Terävöitämme myös sosiaalisen median kanaviemme sisältöjä, viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen sanoo.

Katso tuloskooste.

Jäsenpalvelukysely lähetettiin toukokuussa 2023 LVI-TU:n reiluun 330 jäsenyritykseen.

Lisätietoa

Pipsa Hiltunen Viestintäpäällikkö +358 400 287 939 pipsa.hiltunen@lvi-tu.fi
Back to Top