Skip to Content

Korjausrakentamisen arvo laski vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo laski 15,3 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen.

Korjausrakentamisessa suhdannekehitys on ollut vahvempaa kuin uudisrakentamisessa

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen arvojen kehitykset olivat suunnilleen samalla tasolla. Sen jälkeen suhdannekehitys on ollut heikentyvää niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa. Korjausrakentamisessa laskusuhdanne on jatkunut vuoden. Uudisrakentamisessa lasku alkoi jo vuoden 2022 lopussa.

Rakentamisen kausivaihtelu on voimakasta. Koko tilaston ajan rakentamisen arvon kehitys on vaihdellut neljänneksittäin siten, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvo on matalammalla kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen arvo on suurimmillaan.

Lähde: Tilastokeskus

Back to Top