Skip to Content

Lausunto laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta

LVI-TU Vesikiertoisen lattialämmitysputkiston asennus

LVI-TU jätti 11.6.2024 lausunnon hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan työnantajajärjestö ja lausunnossaan keskittyy tarkastelemaan luonnoksia yritysten liiketoiminnan tukemisen ja kehittämisen kannalta. Kokeilun tavoitteena on ikäluokan sijoittaminen tehokkaammin yhteiskunnan rakenteisiin. Yritysten tarvitseman työvoiman osaamiseen tai sopivuuteen eri työtehtäviin kokeilulla ei olisi nähdäksemme hyödyllisiä vaikutuksia. LVI-TU toivoo, että tutkintojen toimeenpanon laatuun ja sitä kautta tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamiseen kiinnitettäisiin huomiota muissa ministeriön käynnistämissä ammatillisen koulutuksen lain arviointiin ja muuttamiseen liittyvissä hankkeissa.

Katso lausunto.

Back to Top