Skip to Content

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU on jättänyt 1.3.2024 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta. LVI-TU pitää hyvänä, että ehdotukset rakentamislain korjaamiseksi on valmisteltu ja ehdotuksissa on tunnistettu myös hallitusohjelman pohjalta ne osa-alueet, joita on perusteltua muuttaa. Mielestämme ehdotusten pohjalta laki tulee olemaan vaikuttavampi, toimivampi ja vähemmän byrokraattisempi. Korjaussarja on tarpeellinen. Sääntelyn määrä ei myöskään lisäänny.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Back to Top