Skip to Content

LVI-alan vuoden 2022 tapaturmataajuus 21,7

Heinä-joulukuussa tapaturmataajuus oli peräti 24,6 – Ensimmäisen vuosipuoliskon lukema pienensi tapaturmataajuutta, mutta suuntaus on huolestuttava.

Kyselyn mukaan LVI-alan tapaturmataajuus heinä-joulukuussa 2022 oli 24,6 (oma henkilöstö). Vuositasolla alan tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla (2022: 21,7 ja 2021: 21,4); lukema oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin rakennusalan tapaturmataajuusluku 17,4*.

Toisella vuosipuoliskolla tapahtui 64 työtapaturmaa (oma henkilöstö). Tapaturmista kaksi oli vakavaa (vähintään 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttanut tapaturma). Turvallisuushavaintoja ja vaaratilanneilmoituksia tehtiin reilut 6 400.

  • LVI-alalle tyypillisiä työtapaturmia ovat silmävammat, ruhjeet, vammat raajoissa, nyrjähdykset ja venähdykset sekä erilaiset rasitusvammat. Tapaturmataajuuden  kasvaminen on äärimmäisen huolestuttavaa, sillä näitä työtapaturmia olisi helppo  ehkäistä käyttämällä henkilösuojaimia asianmukaisesti sekä noudattamalla oikeita työmenetelmiä ja -asentoja, toteaa asiantuntija Kimmo Nurmela LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

Työturvallisuus on kaikkien asia, mutta erityisesti yrityksen johdon on sitouduttava ja mahdollistettava työturvallisuuden kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Ennakoimalla, huolehtimalla työmaan siisteydestä ja välittämällä työkaverista päästään jo pitkälle työturvallisuuskulttuurin parantamisessa.

Tutustu tuloksiin.

*Rakennusteollisuus RT:n talonrakennuksen, rakennustuoteteollisuuden ja infran jäsenten keskuudessa toteutettujen työtapaturmakyselyjen tapaturmataajuus vuonna 2022 (oma henkilöstö).

Työtapaturmakysely toteutettiin tammikuussa 2023 LVI-TU:n jäsenyritysten keskuudessa. Vastausprosentti 7.

Lisätietoa

Kimmo Nurmela Asiantuntija +358 40 300 5525 kimmo.nurmela@lvi-tu.fi
Back to Top